Stage lopen bij Niebeek Milieumanagement bv

Let op, je bent niet ingelogd
Wil je meer zien? Log in of maak een account

Bedrijfsgegevens

Branche Techniek / Engineering
Bedrijfsomvang Klein (10-49)
Stad Leusden

Over Niebeek Milieumanagement bv

Niebeek Milieumanagement bv bestaat ruim 25 jaar en is een gecertificeerd adviesbureau gespecialiseerd in het voorbereiden en begeleiden van baggerwerk.

Niebeek heeft kennis van de volgende werkvelden:

- Waterbodemonderzoek: bepaling kwaliteit en kwantiteit van baggerspecie;
- Aanvraag van vergunningen/meldingen t.b.v. de afzet van baggerspecie;
- Het verwerken en visualiseren van grote hoeveelheden gegevens in databases, GIS en AutoCad (in 2D en 3D);
- Flora en fauna: opstellen quickscans, ontheffingsaanvragen Flora- en Faunawet, voortoetsen en vergunningaanvragen

Natuurbeschermingswet:

- Ontwerp van natte natuur, meanders, natuurvriendelijke oevers en vispassages;
- Waterkwaliteit, implementatie KRW-maatregelen en Waterwet;
- Opstellen baggerplannen;
- Contractvorming en -beheersing (UAV, UAV-gc, D&C, BVP);
- Directievoering UAV en begeleiding van de uitvoering van baggerwerkzaamheden (toezicht en milieukundige begeleiding);
- Ecologische begeleiding van de uitvoering van baggerwerkzaamheden.

Stages bij Niebeek Milieumanagement bv

2 vacatures beschikbaar bij dit bedrijf

Schrijf je in of log in om de beschikbare stages te bekijken.