Interning at Niebeek Milieumanagement bv

Warning, you are not logged in
Would you like to see more? Log in or create an account

Company details

Industry Techniek / Engineering
Company size Small (10-49)
City Leusden

About Niebeek Milieumanagement bv

Niebeek Milieumanagement bv bestaat ruim 25 jaar en is een gecertificeerd adviesbureau gespecialiseerd in het voorbereiden en begeleiden van baggerwerk.

Niebeek heeft kennis van de volgende werkvelden:

- Waterbodemonderzoek: bepaling kwaliteit en kwantiteit van baggerspecie;
- Aanvraag van vergunningen/meldingen t.b.v. de afzet van baggerspecie;
- Het verwerken en visualiseren van grote hoeveelheden gegevens in databases, GIS en AutoCad (in 2D en 3D);
- Flora en fauna: opstellen quickscans, ontheffingsaanvragen Flora- en Faunawet, voortoetsen en vergunningaanvragen

Natuurbeschermingswet:

- Ontwerp van natte natuur, meanders, natuurvriendelijke oevers en vispassages;
- Waterkwaliteit, implementatie KRW-maatregelen en Waterwet;
- Opstellen baggerplannen;
- Contractvorming en -beheersing (UAV, UAV-gc, D&C, BVP);
- Directievoering UAV en begeleiding van de uitvoering van baggerwerkzaamheden (toezicht en milieukundige begeleiding);
- Ecologische begeleiding van de uitvoering van baggerwerkzaamheden.

Internships at Niebeek Milieumanagement bv

Subscribe or sign in to view the available internships.