Interning at FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Warning, you are not logged in
Would you like to see more? Log in or create an account

Company details

Industry Non-profit
City Utrecht

About FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen

FVB staat voor Federatie Vaktherapeutische Beroepen. We zijn een samenwerkingsverband van 7 verschillende beroepsverenigingen op het gebied van vaktherapie.

Vaktherapie is een therapievorm bij psychische of psychosociale problematiek waarbij niet het praten centraal staat, maar het doen en ervaren. Misschien ken je muziektherapie voor mensen met dementie, psychomotorische therapie voor mensen met agressieproblematiek, speltherapie voor kinderen met faalangst of beeldende therapie voor mensen met een trauma.

Je werkt op het FVB-bureau in Utrecht. Hier zijn naast de communicatieadviseur die jou zal begeleiden twee office medewerkers, een directeur en een manager externe betrekking werkzaam. Daarnaast heb je te maken met het FVB-bestuur en de 7 aangesloten verenigingen, meestal met de portefeuillehouders communicatie, soms met de bestuursvoorzitters. Dit zijn vrijwilligers.

Internships at FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Subscribe or sign in to view the available internships.