Interning at Bibliotheek Heusden

Warning, you are not logged in
Would you like to see more? Log in or create an account

Company details

Industry Overheid / Publieke sector
Company size Small (10-49)
City Drunen

About Bibliotheek Heusden

De Bibliotheek Heusden is een van de vele openbare bibliotheken van Noord-Brabant. Wij bedienen een werkgebied van ca. 45.000 inwoners in de gemeente Heusden. Hier zijn 3 locaties waar een bibliotheekvoorziening wordt geboden (Drunen, Oudheusden, Vlijmen).

U kunt bij ons terecht voor boeken, tijdschrifen en films. Maar ook als het gaat om educatie en recreatie heeft Bibliotheek Heusden veel te bieden. Denk aan cursussen, lezingen en tal van andere inspirerende activiteiten.

Drie vestigingen

Bibliotheek Heusden heeft drie volwaardige bibliotheekvoorzieningen in de kernen Drunen, Heusden en Vlijmen. Maar een belangrijk deel van de organisatie bevindt zich achter de schermen, er wordt service verleend voor voorschoolse activiteiten, samenwerkingsprojecten opzet voor het basisonderwijs en voor culturele educatie.

Doelstelling

Samen leven gaat beter en plezieriger als iedereen meedoet en zich betrokken voelt. De Bibliotheek Heusden ziet het als haar opdracht om mensen te inspireren en te ondersteunen bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en talenten.

Bibliotheek Heusden is een laagdrempelig en betrouwbaar informatie- en ontmoetingspunt. Samen met de inwoners en partners is de Bibliotheek Heusden dé organisatie om het verschil te maken. Plezier in lezen staat voorop, maar ook het vergroten van (digitale) taalvaardigheden, brede algemene ontwikkeling en mediawijsheid.

Visie

Het bibliotheekwerk in Heusden wordt verricht vanuit een visie op een moderne basisbibliotheek, die in het beleidsplan is uitgeschreven en die ook wordt uitgedragen naar de klanten. Via markt- en gebruikersonderzoeken laat de bibliotheek zich informeren over de vraag naar en de kwaliteit van haar producten en diensten om vervolgens tot een juiste match daartussen te komen. De bibliotheek draagt bij aan zinvolle vrijetijdsbesteding, aan ontspanning, ontmoeting en sociale cohesie. Zij geeft gelegenheid tot raadplegen van media en leent media uit. Daarnaast organiseert zij een aantrekkelijk activiteitenprogramma en voert zij projecten uit gericht op cultuurparticipatie, leesbevordering en mediawijsheid. Iedereen kan gebruik maken van de faciliteiten in de bibliotheek. Voor sommige diensten moet worden betaald. De klanten, de gemeente en andere voor de dienstverlening van de bibliotheek relevante organisaties, worden regelmatig geïnformeerd over en betrokken bij de samenstelling van het aanbod.

Internships at Bibliotheek Heusden

Subscribe or sign in to view the available internships.