Interning at Sociaal-Economische Raad

Warning, you are not logged in
Would you like to see more? Log in or create an account

Company details

Industry Overheid / Publieke sector
Company size Medium (50-249)
City 's-Gravenhage

About Sociaal-Economische Raad

Een brede coalitie bedrijven, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid heeft, gefaciliteerd door de SER, een aantal convenanten afgesloten over internationaal verantwoord ondernemen (IMVO) in de financiële sector. Het gaat om convenanten voor de verzekeringssector en de pensioenfondsen. Door middel van een convenant bundelen partijen hun krachten om te werken aan concrete verbetering en verduurzaming van de financiële sector. Zo willen zij zich inzetten om zaken als mensenrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen en aan te pakken.

De betrokken partijen bij een convenant hebben een stuurgroep en werkgroepen ingesteld voor de uitvoering van het convenant. Daarnaast is er een onafhankelijke monitoringcommissie die jaarlijks een rapport uitbrengt over de voortgang in het convenant. De stuurgroep, werkgroepen en onafhankelijke monitoringcommissie worden daarin inhoudelijk, procesmatig en administratief bijgestaan door een secretariaat. Dit secretariaat is op verzoek van de partijen ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad (SER).

Internships at Sociaal-Economische Raad

Subscribe or sign in to view the available internships.