Werkgevers Plaats vacature

Stage lopen bij College voor de Rechten van de Mens

Let op, je bent niet ingelogd
Wil je meer zien? Log in of maak een account
Branche Non-profit
Bedrijfsomvang Middelgroot (50-249)
Stad Utrecht

Over College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en bevordert de mensenrechten in Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen.
Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale comit├ęs, geeft voorlichting, bevordert mensenrechteneducatie en oordeelt in individuele gevallen over discriminatie. Het College is tevens toezichthouder voor het VN Verdrag Handicap.
De organisatie hecht veel waarde aan diversiteit, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke / culturele / levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Dat betekent dat er veel ruimte is voor individuele verschillen tussen mensen, naast kernwaarden die we delen. Wij stimuleren medewerkers om in verschillende netwerken te participeren zodat zij hun blik verruimen en voeling hebben met diverse groepen in de samenleving

Stages bij College voor de Rechten van de Mens

3 vacatures beschikbaar bij dit bedrijf

Schrijf je in of log in om de beschikbare stages te bekijken.