Werkgevers Plaats vacature

Stage lopen bij Vee&Logistiek Nederland

Let op, je bent niet ingelogd
Wil je meer zien? Log in of maak een account

Bedrijfsgegevens

Stad Den Haag

Over Vee&Logistiek Nederland

Over Vee&Logistiek Nederland:

Vee&Logistiek Nederland is de brancheorganisatie voor ondernemers in de veehandel en het veetransport, ondernemers met veeverzamelcentra en importeurs en exporteurs van levend vee. Bij deze organisatie zijn achthonderd ondernemers aangesloten. De totale omzet van de sector die Vee&Logistiek Nederland vertegenwoordigt, bedraagt jaarlijks 5 miljard euro en levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse export.

De missie van Vee&Logistiek Nederland luidt als volgt:
Een gunstig klimaat nastreven waarin de veehandel, het veetransport en de veeverzamelcentra op een gezond bedrijfseconomische, maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze kunnen ondernemen.

Dit doet Vee&Logistiek Nederland door de belangen van haar leden te vertegenwoordigen bij politiek, overheid, maatschappij en ketenpartners. Daarnaast ook door dienstverlening aan de individuele veehandelaar, veetransporteur en verzamelplaatshouder en door contacten tussen leden te stimuleren en te faciliteren.

Het verdedigen van de belangen van de leden van Vee&Logistiek Nederland loopt via verschillende wegen: van tussenkomst in de politieke besluitvorming, invloed op de publieke opinie tot een goede verstandhouding met andere belangengroepen. Vee&Logistiek Nederland is onder meer gesprekspartner van de overheid en heeft vertegenwoordigers in vele commissies, werkgroepen en andere samenwerkingsverbanden. In Europees verband is Vee&Logistiek Nederland lid van de Europese Vee- en Vleeshandelsunie (UECBV) in Brussel.

Over Bureau Nederlandse Vee-export:

Bureau Nederlandse Vee-export is onderdeel van Vee&Logistiek Nederland. Voorheen was dit onderdeel van het Productschap Vee en Vlees. De kerntaken van het Bureau Nederlandse Vee-export is promotie van Nederlands vee in het buitenland en facilitering van import en export in de breedste zin des woords. Het Bureau Nederlandse Vee-export wordt aangestuurd door de sectorcommissie import en export, waar zes importeurs en exporteurs van verschillende diersoorten vertegenwoordigd zijn. Daarnaast wordt de sectorcommissie voorgezeten door de algemeen voorzitter van Vee&Logistiek Nederland, de heer Bleker.

Stages bij Vee&Logistiek Nederland

2 vacatures beschikbaar bij dit bedrijf

Schrijf je in of log in om de beschikbare stages te bekijken.