Stagiair internationaal gezocht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid | Directie Innovatie, Kennis en Strategie!

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.
Stagiair internationaal
 • Wanneer
  September 2024 18 - 26 weken 32 - 40 uur per week
 • Opleidingsniveaus
  HBO-Bachelor WO-Bachelor WO-Master
 • Stagesoorten
  Meewerkstage
 • Salaris
  € 749 per maand
Taakomschrijving

Kijk je graag over de landgrenzen heen, ben je klaar voor een uitdaging en draag je graag bij aan een rechtvaardig en veilig Nederland? Meld je dan aan voor deze toffe stageplek bij Directie Innovatie, Kennis en Strategie (Directie X) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)! 

Binnen Directie X werkt het team Internationaal aan het internationale portfolio. Je draagt als stagiaire bij aan de internationale activiteiten van de Directie X. Denk daarbij aan de Europese samenwerking (het 9e kaderprogramma voor innovatie en research Horizon Europe), de bilaterale Science & Technology samenwerking met de Verenigde Staten en de samenwerking met Singapore. 

Daarnaast ga je aan de slag met het concreet helpen vormgeven van de internationale ambities van de andere teams binnen Directie X. Ook organiseer je inkomende en uitgaande internationale bezoeken en videocalls en adviseer je over de internationale ontwikkelingen relevant voor Directie X

Werkzaamheden

De stageopdracht luidt: 

 • Coördineer de voorbereiding en de uitvoering van (minimaal) één inkomend of uitgaand internationaal werkbezoek; 
 • Denk en doe mee met het voorbereiden en uitvoeren van een adequate voorbereiding van JenV op het 10e kaderprogramma voor innovatie en onderzoek voor civiele veiligheid; 
 • Stel een onderbouwd advies op voor een flexibel instrument dat Directie X helpt gerichter en tijdiger de juiste internationale samenwerkingspartners te identificeren voor de opdracht van Directie X; 
 • Bedenk en realiseer minimaal één vernieuwend en duurzaam initiatief voor de internationale functie van Directie X. Het mooie van een stage bij Directie X is dat je als stagiaire én de kans krijgt om JenV te ontdekken én je een kijkje kunt nemen binnen de gehele Rijksoverheid. Ook stimuleren we je om je eigen ideeën en initiatieven te ontplooien

Gewenste profiel

 • Samenwerken: in een team samenwerken en een gezamenlijk resultaat opleveren; - Communiceren: doelgericht communiceren over eigen rol, taken en opbrengsten in het eigen team en naar direct betrokkenen en Smooth stakeholders management binnen en buiten JenV; 
 • Kritisch handelen: onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, verzamelen van informatie, het systematiseren en structureren hiervan en hieruit conclusies trekken en aanbevelingen doen; 
 • Oordeelsvormend en probleemoplossend vermogen: praktische vraagstukken analyseren en oplossingsrichtingen aangeven en passende oplossingen realiseren; 
 • Creativiteit: komen met nieuwe oplossingen, ideeën en invalshoeken; 
 • Persoonlijke effectiviteit: zich blijvend kunnen aanpassen aan de veranderende rol in de omgeving door leervragen te delen;
 • Vakmanschap: beschikt over actuele kennis en vaardigheden op het vakgebied en kan deze effectief toepassen; 
 • Wo/hbo.

Over de organisatie

Directie Innovatie, Kennis en Strategie 

De missie van Directie Innovatie, Kennis en Strategie (Directie X) is het vermogen van het ministerie van Justitie en Veiligheid te versterken om effectief te anticiperen op kansen en uitdagingen in de omgeving. Dit doen we voor een veilig en rechtvaardig Nederland, nu en in de toekomst. 

We werken aan drie ambities: we willen zorgen voor meer aandacht voor de lange termijn vraagstukken; we helpen om te komen van exploreren naar implementeren; en we bevorderen samenwerking tussen de onderdelen van het ministerie. 

Directie X faciliteert, adviseert en begeleidt JenV om innovatieve oplossingen te vinden voor uiteenlopende maatschappelijke opgaven van het ministerie. We kijken naar ontwikkelingen op het gebied van innovatie, technologie, strategie en kennis en analyseren de impact hiervan op de maatschappelijke opgaven. Samen met onze collega’s, bedrijven, kennisinstellingen en overheden zorgen we ervoor dat JenV voorbereid is op deze ontwikkelingen. 

Daarnaast reiken we nieuwe inzichten aan op basis van mogelijkheden die ontstaan door ontwikkelingen in de samenleving. We brengen JenV´ers bijvoorbeeld in contact met slimme start-ups, innovatieve ideeën van bedrijven, jonge studenten en overheden in Amerika en Singapore. Ook helpen we organisatieonderdelen bij JenV om zich voor te bereiden op nieuwe technologieën. Dit doen we door bijvoorbeeld de inzet van scans, het opstellen van een technologie-agenda en het faciliteren van workshops. We halen de nieuwste kennis in huis door onze nauwe samenwerking met universiteiten, hogescholen en kennisinstituten. Ook adviseren we met tips en tricks hoe strategie echt voor de organisatie kan werken. Kortom: wij verbinden mensen met mogelijkheden. En we versterken het resultaat. Van idee tot uitvoering. 

Bijzonderheden 

Het toetsen van de integriteit van onze nieuwe collega’s is voor het ministerie van groot belang. Daarom vragen we nieuwe medewerkers om een verklaring omtrent gedrag (vog) te overleggen en een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Innovatie, Kennis en Strategie

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Innovatie, Kennis en Strategie

Directie Innovatie, Kennis en Strategie De missie van Directie Innovatie, Kennis en Strategie (Directie X) is het vermogen van het ministerie van Justitie en Veiligheid te versterken om effectief te anticiperen op kansen en uitdagingen in de omgeving. Dit doen we voor een veilig en rechtvaardig Nederland, nu en in de toekomst.

We werken aan drie ambities: we willen zorgen voor meer aandacht voor de lange termijn vraagstukken; we helpen om te komen van exploreren naar implementeren; en we bevorderen samenwerking tussen de onderdelen van het ministerie.