Stagiaire bij Ouder- KindCoach in Diemen

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.
Social work stagiair
 • Wanneer
  September 2024 10 - 26 weken 32 - 40 uur per week
 • Waar
 • Opleidingsniveaus
  HBO Associate Degree HBO-Bachelor HBO-Master
 • Stagesoorten
  Afstudeerstage
 • Salaris
  Bespreekbaar
Taakomschrijving

Je plek in de organisatie
De Ouder-Kind Coach (OKC) valt onder het Sociaal Team van de gemeente Diemen.  Er zijn 4 Ouder- Kind Coaches die op elke basisschool in Diemen aanwezig zijn. Er is ook een 5de  OKC,  die is voor kinderen van 0 tot 5 jaar.

Werkzaamheden

Als stagiaire van de Ouder-Kind Coach geef je advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers  rondom de opvoeding en ondersteun je kinderen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van gesprekken met ouders en kinderen, trainingen zoals DurvenDoen! en Kiesgroep.

De hulpvragen kunnen verschillen: van angst tot hoofdpijn, niet naar school willen, emotie regulatie, gescheiden ouders etc.. 

We werken nauw samen met de scholen. Zowel ouders als de scholen kunnen laagdrempelig aanmelden bij ons. Verder hoort de ondersteuning van leerkrachten bij zorgsignalering en het vertalen hiervan naar een aanpak in samenwerking met de intern begeleider.

Op deze manier worden de moeilijkheden vroegtijdig opgepakt en kan er, samen met de betrokkenen, naar passende oplossingen gezocht worden.

Indien nodig wordt doorverwezen naar andere instanties.

Gewenste profiel

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde 2de of 3de  jaar student van Social Works die affiniteit heeft met kinderen en hun ouders in de basisschoolleeftijd.

We verwachten een leergierige, actieve houding en transparante communicatie. Verder:

 • Open, neutraal, met respect en met invoelend vermogen luisteren;
 • Oplossingsgericht en waarderend;
 • Reageren op de feitelijke waarnemingen (gedrag);
 • (H)erkennen van gevoelens;
 • Beheersen van gesprekstechnieken, waaronder het stellen van open vragen, doorvragen en samenvatten;
 • Insteek met ‘ja en ..’ in plaats van ‘ ja, maar..’ of ‘nee, want..’

Opleidingseisen:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van ontwikkelingspsychologie en pedagogiek van de leeftijd 4 tot 12 jaar, onderwijsstructuur, interne zorgstructuur van de school, diagnostiek van normale en afwijkende ontwikkeling op het betreffende expertisegebied;
 • Kennis over en ervaring met ondersteuning en hulp aan ouders/gezinnen
 • Kennis van de sociale kaart van het ondersteuningsgebied, van de buurt/wijk en van informele organisaties
 • Kennis van Meldcode Huiselijk geweld/ kindermishandeling en privacywetgeving.

Ons aanbod

OKC-Team is  een klein, veilig team dat onderdeel is van het grotere Sociale Team Diemen. Ook dat team is heel veilig en stabiel. Het team is bereid om te faciliteren dat de stagiaire met iedereen mee loopt en van elke functie wat mee krijgt.

We bieden een werkbegeleiding en creëren aan de hand van casuïstiek een kwalitatief leerproces.

Over de Gemeente Diemen

Diemen: een dynamisch dorp dichtbij Amsterdam, maar ook met rust en ruimte in het buitengebied dat deels in het Groene Hart ligt. Verder is Diemen een goed bereikbare gemeente, zeker met het openbaar vervoer. Diemen is als groeigemeente continue in ontwikkeling. Het inwonertal zal naar verwachting tot meer dan 35.000 doorgroeien. De gemeente Diemen vervult binnen het Sociaal Domein een actieve en initiërende rol. Er wordt gewerkt aan maatschappelijke doelen vanuit een integraal beleidskader.

Interesse?

Stuur je cv en motivatie brief naar;

okcoaches@diemen.nl

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

DUO+

DUO+

DOU+ is de samenwerking van en voor drie unieke gemeenten gelegen tussen het Groene Hart en de metropool Amsterdam. De jonge en ambitieuze uitvoeringsorganisatie Duo+ werkt voor de gemeenten Ouder-Amstel (ruim 14.000 inwoners), Diemen en Uithoorn (beiden ruim 29.000). We doen álles op het gebied van interne bedrijfsvoering. Ook de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en de uitvoeringstaken in het klantcontact, veiligheid, toezicht en handhaving en het Sociaal Domein zijn aan ons toevertrouwd. We zijn er voor professioneel advies en uitvoering, in het belang van de bijna 75.000 lokale burgers en vele duizenden bedrijven.

Je kunt stage lopen bij Duo+, maar ook bij de beleidsafdelingen van de gemeente Diemen, Uithoorn of Ouder-Amstel.