Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

Columnoverzicht

10 tips voor studeren met warm weer

1. Start vroeg in de ochtend - Ook al ligt je bed nog zo lekker, probeer vroeg op te staan zodat je op tijd kan beginnen met leren. Wanneer je vroeg begint ...

Minder bescheidenheid graag

Hij staarde een beetje somber naar het tafelblad, de tweedejaarsstudent die tegenover me zat. Het was een week voordat zijn beroepsoriënterende stage van sta...

HIP OP ‘T WEB

Jong onderneemster combineert goedlopende webshop met studie

PRET, PRESTIGE & POEN!

Toen mij werd gevraagd een column te schrijven over studie en stage moest ik wel lachen. Het type student die meer afwezig dan aanwezig was op school, altijd...

Hi5 Geschikt?!

Sinds enkele jaren weet ik, Dionne Abdoelhafiezkhan (25 jaar), hoe ik positief in het leven moet staan, wat mijn passie is en vooral wat er allemaal voor nod...

Volgende keer beter

Lang gepuzzeld op je stagebrief en CV en eenmaal verstuurd, bel je drie dagen later om te checken of ze ontvangen zijn. Het telefoongesprek gaat goed en je h...

Ze kunnen niet ruiken dat je bestaat

Veel studenten hebben de neiging veel over zichzelf te zeggen en weinig te vragen. Dat is de reden waarom ze niet krijgen waar ze eigenlijk recht op hebben e...

Discriminatie kent vele gezichten

Uit onderzoek van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam blijkt dat stagiairs geregeld moeite hebben bij het vinden van een stageplaats. Veelgehoorde kla...

Talent ontwikkeling in Teams

Recent heeft Marja van Bijsterveldt (Staatssecretaris van onderwijs) aangekondigd dat de onderwijsinspectie scholen in het middelbaar beroepsonderwijs streng...

Ken je rechten

Moet je het als stagiair accepteren dat je op je stageplaats moet zwijgen over je geloof of dat je je seksuele voorkeur moet verbergen? Dat je niet in aanmer...

De tijden zijn veranderd

Na drie jaar Nederlands gestudeerd te hebben aan de Universiteit van Amsterdam stap ik in het vliegtuig naar Suriname. Behalve te genieten van het heerlijk k...

Stage op Curaçao is geen Hollandse Chinees

Wij bemiddelen al tien jaar in internationale stages, steunen elk initiatief om studenten naar het buitenland te krijgen en scheuren onvermoeibaar rond tijde...

Vegen voor een kwartje

Hoewel de meeste stages goed verlopen, gaan er toch nog vaak dingen mis. Met collega's heb ik verschillende keren Kamervragen gesteld over de problemen met s...

Een affaire met een stagiaire (m/v)

Van Dale omschrijft een affaire als 'een zaak die men te behartigen heeft', maar ook als 'een heimelijke liefdesverhouding'. Bij Tempo-Team kunnen we ons vin...