Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

Stage op Curaçao is geen Hollandse Chinees

Columns geplaatst door Rogier Kind, 25 September 2008 01:40, vertoningen: 2945

Wij bemiddelen al tien jaar in internationale stages, steunen elk initiatief om studenten naar het buitenland te krijgen en scheuren onvermoeibaar rond tijdens onze promotietours door Nederland. Dit alles om studenten te overtuigen dat een buitenlandstage onmisbaar is. Niet alleen als je een studie volgt waar 'International' voor staat, maar ook omdat het voor je carrière ijzersterk is om ervaring op te doen buiten je vertrouwde omgeving.

Het ruime sop

Aanvankelijk boden we alleen stageplaatsen aan op de Nederlandse Antillen. Daar kwamen in sneltreinvaart bestemmingen bij, van de VS en Australië tot Indonesië en Ghana. Overal verzorgden we verantwoorde stages, huisvesting en opvang. Tot onze stomme verbazing bleek echter dat Curaçao het populairst bleef. Onderzoek wees uit dat veel minder studenten voor een buitenlandstage kiezen dan wij dachten. Er zijn er maar bedroevend weinig die echt de wijde wereld in willen.

Studenten gaan voor all-in

Waar ligt dat aan? Niet aan gebrek aan voorlichting, contacten, of stageplaatsen. We komen er steeds meer achter dat de student zich niet laat sturen, maar zelf bepaalt wat hij wil. Dat is meestal: een aantrekkelijke bestemming, een stageplaats op niveau, alles goed geregeld, en een organisatie waar je op terug kunt vallen. Wel nieuwe ervaring en exotisch avontuur, maar toch in een vertrouwde context. Een beetje als bij de Hollandse Chinees, waar naast de Ku-Lu-Yuk een schaaltje appelmoes staat.

Buiten(land)kans

Curaçao biedt die combinatie. Je loopt stage bij een echt Antilliaans bedrijf. De omstandigheden zijn anders dan in Nederland. Je wordt op jezelf teruggeworpen. Maar toch met voldoende vertrouwde elementen zodat je niet kopje onder gaat. We zien dat ook bij andere bestemmingen. Nederlandse studenten gaan toch het liefst groepsgewijs het avontuur aan. De tijd dat je met je rugzak alleen de wereld in trok lijkt voorbij. Is dat jammer? Is dat relevant? De vraag is meer hoe we met deze tendens omgaan. Enerzijds zijn er al die projecten om meer studenten naar het buitenland te krijgen. Anderzijds is er de student die gewoon z'n studietijd zo leuk mogelijk wil maken.

Oplossing op maat

Denkend vanuit de behoefte van onze klanten de student en de ouders die meebeslissen, kiezen wij ervoor om te zoeken naar optimale stageplaatsen op gewilde bestemmingen als Curaçao en St. Maarten. Iedereen die verder weg wil is ook welkom. We zorgen dat alles goed geregeld is en dat studenten terecht komen in een sociale context waarin ze zich snel thuis voelen.

Van jong naar young professional

Dit concept werkt prima. Het biedt meer Nederlandse studenten de kans om buitenlandervaring op te doen, met een vrij laag afbreukrisico. Opvallend is dat vanuit de Hogescholen nog steeds getwijfeld wordt. Is het wel een echte buitenlandervaring, krijgt de student wel de kans om fouten te maken en daarvan te leren? Onze overtuiging is dat elke student die bewust en gemotiveerd voor een buitenlandstage kiest daar de vruchten van plukt. Na tien jaar genieten we er nog steeds van om te zien hoe studenten wat onzeker binnenkomen en als echte young professionals met een koffer vol nieuwe ervaring weer vertrekken. Curaçao heeft al heel wat stagiairs meer ruggengraat en karakter bezorgd. Het eiland is kennelijk toch te pittig en verrassend om de vergelijking met de Hollandse Chinees helemaal te doorstaan.

Samenwerking met BES

Vandaar dat de stagebemiddelaars - verenigd in de Branchevereniging Erkende Stagebemiddelaars - pleiten voor meer samenwerking met het Hoger Onderwijs, zodat we samen verder kunnen op deze weg. Samen kunnen we meer studenten aan een positieve buitenlandervaring helpen, kwaliteitsnormen vaststellen, en de begeleiding en de financiering van buitenlandse stages beter regelen.

Nieuwsbrief

Zoek: