Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

Talent ontwikkeling in Teams

Columns geplaatst door Rogier Kind, 4 November 2008 00:40, vertoningen: 4113

Recent heeft Marja van Bijsterveldt (Staatssecretaris van onderwijs) aangekondigd dat de onderwijsinspectie scholen in het middelbaar beroepsonderwijs strenger gaat controleren op de kwaliteit van stages. De inspectie reageerde daarmee op klachten van scholieren. Van deze scholieren noemde één op de acht "het niet kunnen vinden van een stageplaats" als een reden om te stoppen met de opleiding.

Daarom heeft TEAMstages studenten psychologie van de UvA opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de succesfactoren van effectieve TEAMstages: een project waarbij jongeren van het (V)MBO en HBO een stage lopen in Teamverband. Het doel van het onderzoek is het ontdekken van de factoren die bijdragen aan Talentontwikkeling op Individueel- en Team niveau.

Wat is TEAMstages?

TEAMstages is een stagebureau, opgericht door Joop & Janine van den Ende en het ROC van Amsterdam. TEAMstages helpt jongeren in het (V)MBO en HBO met het vinden van stageplekken waarbij zij hun talenten in de praktijk kunnen ontwikkelen. Het bijzondere van TEAMstages is dat de stagiairs in teams samenwerken aan een opdracht. Deze teams zijn opgebouwd uit stagiairs met verschillende opleidingen van verschillende niveaus. Daarnaast krijgen ze een intensieve begeleiding door middel van zgn. duo coaching; een coach vanuit het bedrijf en een coach vanuit de opleiding.

Aanleiding onderzoek

In november 2005 sloot het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een overeenkomst met het middelbaar beroepsonderwijs om de aansluiting tussen het mbo en de Nederlandse arbeidsmarkt en economie te verbeteren. De kern van deze overeenkomst was 'innovatie', een belangrijke factor voor het bedrijfsleven. Hiermee werd een grote onderwijsvernieuwing voor het MBO ingevoerd: het Competentiegericht beroepsonderwijs. In het competentiegericht leren ligt de nadruk op zelfstandigheid en het aanleren van beroepsgerichte vaardigheden (competenties) zoals samenwerken en presenteren.

Met dit competentiegericht onderwijs wordt beoogd aansluiting te vinden tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Door het onderwijs meer praktijkgericht te maken en tevens scholieren beter te motiveren en vast te houden wordt getracht het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te dringen. Talentontwikkeling staat ook centraal in de filosofie van het TEAMstages-project. Deze beoogd om de stages zo effectief mogelijk te laten zijn voor jongeren, om hen zodoende de gelegenheid te bieden hun competenties optimaal te ontwikkelen en hen daarmee een kans te geven op de arbeidsmarkt. Het doel van het onderzoek is dan ook om door middel van kwantitatief onderzoek het effect van de TEAMstages meetbaar te maken, op basis van het competentiegericht onderwijs.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat duo-coaching van belang is bij de Talentontwikkeling van stagiairs, dat ofwel een uitdagende stageopdracht ofwel een goede coach nodig is voor stagiairs om zich individueel te kunnen ontwikkelen en dat de individuele ontwikkeling het laagst is wanneer beide factoren afwezig (of laag) zijn. Daarnaast kan uit het onderzoek geconcludeerd worden dat goede coaching en een uitdagende stageopdracht er beide voor kunnen zorgen dat stagiairs elkaar steunen, helpen en elkaar dingen leren. Deze bevindingen belichten hiermee dat de meest essentiële factoren van het project, namelijk coaching, de stageopdracht en het stagelopen in teamverband, van enorm belang zijn bij Talentontwikkeling van stagiairs. Daarbuiten is gebleken dat de studenten na een stage bij TEAMstage een gemiddelde competentiegroei van een heel punt hebben op een schaal van 1 tot 10. Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, neem dan contact op met TEAMstages, 0205756737, of u kunt kijken op www.TEAMstages.nl Lian Hommes Marketing Communicatie specialist

Nieuwsbrief

Zoek: