Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

Stagiaires kunnen terecht bij ISO

Interviews geplaatst door Laura Geenen, 24 November 2008 00:40, vertoningen: 3180

Het Interstedelijk Studenten Overleg, waar staat deze instantie precies voor? Stageplaza vraagt het aan Marlies Wesdorp. Marlies is penningmeester binnen het bestuur van het Interstedelijk Studenten Overleg, kortweg ISO. Haar portefeuilles bevatten: Bachelor Master, Bekostiging, Beroepsoriëntatie, Differentiatie en Excellentie, Onderzoek en kennisvalorisatie en de Wet; op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.

Wat is het ISO?

"ISO staat voor Interstedelijk Studenten Overleg. Het ISO is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van ruim 430.000 studenten binnen het hoger onderwijs. Het ISO is onder meer gesprekspartner van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook overleggen wij met hogescholen, universiteiten en andere partijen zoals MKB-Nederland en de HBO-raad.

Er zijn drie belangrijke functies die het ISO vervult. Allereerst is dat lobbyen in politiek Den Haag. De tweede functie van het ISO bestaat uit het verlenen van diensten vanuit het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). Het LSR verleent rechtshulp aan studenten en is onderdeel van het ISO. Wanneer studenten bijvoorbeeld gedupeerd raken door het beleid binnen hun onderwijsinstelling, kunnen zij aankloppen bij het LSR. Een andere belangrijke taak van het ISO is het ondersteunen van studenten in medezeggenschapsraden. Dit is de taak van het Kenniscentrum (KC). Het KC is een dienstverlenende organisatie die actieve studenten in de medezeggenschap zo goed mogelijk probeert te ondersteunen."

En wat willen jullie bereiken?

"Het ISO wil alle lokale problemen signaleren en deze hogerop onder de aandacht brengen. ISO komt op voor het recht op goed hoger onderwijs. We zetten ons in voor kwaliteit, goede voorzieningen en toegankelijkheid binnen het dit onderwijs. ISO is tevens aangesloten bij de European Students Union (ESU). Dit is een Europees overkoepelend orgaan waarbij 49 studentenorganisaties uit 38 verschillende landen zijn aangesloten. Ook is ISO actief binnen Stichting Certificering Stagebemiddelaars (SCS). Deze stichting heeft tot doel de kwaliteit van nationale en internationale stages, stagebedrijven en stagebemiddeling te waarborgen."

Wat kan het ISO betekenen voor stagiairs?

"Nog deze maand wordt een meldpunt voor stageklachten geopend. Dit meldpunt is in samenwerking met het LSVB en CNV jongeren opgericht. Hier kunnen stagiairs van MBO-, HBO- en WO-instellingen terecht met klachten betreffende stages. Na een maand worden deze klachten geïnventariseerd. Aan de hand van de meest voorkomende klachten wordt een advies uitgebracht. We kijken naar waar de klachten zitten en wat veranderd kan worden. Het ISO wil er op deze manier voor zorgen dat deze klachten in de toekomst niet meer voorkomen. Wij werken als organisatie proactief. We willen niet de problemen achteraf repareren, maar juist voorkomen dat problemen ontstaan."

Het ISO bestaat 35 jaar en dat hebben jullie afgelopen vrijdag met een lustrumcongres in Utrecht gevierd. Hoe is deze avond verlopen?

"Het thema van ons zevende lustrum was: 'Matching in de picture'. De onderwerpen die de revue passeerden waren: de match tussen ISO en andere partijen in het onderwijsveld, de match tussen verschillende opleidingsvormen en niveaus en de match tussen student en maatschappij. Bij ieder onderwerp was een spreker aanwezig die een lezing gaf over één van deze drie onderwerpen. Een van de sprekers was Minister Plasterk. Hij verzorgde een lezing over de match tussen ISO en andere partijen in het onderwijsveld. Na het inhoudelijke gedeelte was er ruimte voor een diner en een borrel."

Nieuwsbrief

Zoek: