Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

"Bouwsector discrimineert Marokkaanse stageplaatszoekers"

Nieuws geplaatst door Floris Dogterom, 1 December 2006 00:40, vertoningen: 1455

Marokkanen op zoek naar een stageplaats in de bouw hebben 56% minder kans om uitgenodigd te worden voor een kennismakingsgesprek dan Nederlanders, blijkt uit een onderzoek van GroenLinks. Moet de overheid discriminerende bedrijven bekend maken en beboeten?

Om het bestaan van discriminatie aan te kunnen tonen, liet GroenLinks onlangs zowel Nederlandse als Marokkaanse jongens bellen naar 62 bouwbedrijven in de provincie Utrecht. Hoewel allen hetzelfde profiel en taalbeheersing hadden, werd van de Nederlandse jongens 38 procent uitgenodigd voor een gesprek, tegenover 17 procent van de Marokkanen. GroenLinks doet een aantal concrete voorstellen om discriminatie tegen te gaan. Meest in het oog springend is het bekend maken en beboeten van discriminerende bedrijven.

Stageplaza.nl steunt Meldpunt Discriminatie

Gijs Bodenstaff, commercieel directeur bij online stagebemiddelaar Stageplaza.nl, vindt de uitkomsten van het onderzoek op zich verontrustend, maar zet wel zijn vraagtekens bij de gebruikte methode. "Het zijn gevaarlijke uitspraken op basis van een onderzoek onder slechts 62 bedrijven. Het onderzoek vermeldt niet of hetzelfde belscript is gebruikt, of degenen die opbelden dezelfde uitspraak hadden, of er 's ochtends of 's middags is gebeld. Dat laatste scheelt nogal in de bouw."

Overigens is Bodenstaff er wel van overtuigd dát discriminatie op de arbeidsmarkt voorkomt. "Dat vinden wij volstrekt onacceptabel. Daarom werken wij samen met het Meldpunt Discriminatie Amsterdam. Het meldpunt wil zoveel mogelijk jongeren erop attent maken dat ze het moeten melden als ze om discriminatoire redenen worden afgewezen voor een stageplek. Wij steunen dat initiatief van harte en promoten het bij onze zakelijke contacten."

Onwetendheid bestrijden

"Discriminatie komt vaak voort uit onwetendheid of slordigheid", stelt Igor Boog, die in dienst van het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) discriminatie monitort en onderzoekt. "Waarom komt die ene grap zo hard aan? Daar moet je voorlichting over geven. Heel vaak kunnen wij een klacht oplossen door bemiddeling; wat veel meer tijd kost is de preventieve aanpak van discriminatie. Niet ieder bedrijf heeft dat er voor over. Seksuele intimidatie zit nu in de Arbo-wet; wij vinden dat discriminatie daar óók in thuishoort. Als dan blijkt, na zorgvuldig onderzoek, dat een werkgever systematisch discrimineert, kun je gaan denken aan een boete."

Discriminatie is toegenomen

Of er discriminatie voorkomt op de arbeidsmarkt? "Natuurlijk!" zegt Abdelhafour Akariou stellig. Akariou is medewerker van het KMAN, het Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland. "Onder het CDA-VVD-bewind is het alleen maar erger geworden. Dat komt omdat iedereen naar Verdonk luistert, met haar anti-immigratie-opvattingen. In de tijd van Kok [PvdA-premier, red.] waren er nog veel projecten om Marokkanen en Turken te stimuleren in hun maatschappelijke ontplooiing. Dat is nu allemaal weg."

Net als Bodenstaff gelooft Akariou niet in 'naming and shaming'. "De popularisering van dit soort zaken helpt niet. Je kunt niet zomaar zeggen: jij bent een racist. Nee, antidiscriminatie moet veel meer vanuit de overheid zélf komen. Een van de voorstellen van GroenLinks is dat de overheid geen zaken moet doen met discriminerende bedrijven. Dat vind ik een goed idee", aldus Akariou.

Bron: Stageplaza.nl

Nieuwsbrief

Zoek: