Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

Coaches houden allochtone jongeren binnenboord

Nieuws geplaatst door Floris Dogterom, 1 Februari 2007 00:40, vertoningen: 1239

De arbeidsmarktpositie van allochtone jongeren moet dringend verbeteren. De uitval in het beroepsonderwijs is groot, een stageplek vinden is geen makkelijke opgave. De Sociaal Economische Raad (SER) stelt in een ontwerpadvies aan de regering een hele reeks aan maatregelen voor, waaronder het aanstellen van coaches om de jongeren te begeleiden.

"Extra begeleiding door een professionele mentor of een coach moet in beginsel toegankelijk zijn voor leerlingen op alle onderwijsniveaus die daaraan behoefte hebben. Ook maatschappelijke initiatieven met mentoring of coaching door vrijwilligers verdienen navolging", aldus het SER-ontwerpadvies. Op het regionaal opleidingscentrum Rijn IJssel in Arnhem doen ze dat al jaren, zegt Nienke Schut, coördinator van het mentoring programma. "Een jaar of vijf geleden kregen we veel aanmeldingen van Antillianen en Arubanen. Die groep vertoonde een relatief groot percentage voortijdige schoolverlaters, meestal door aanpassingsproblemen. Om dat probleem te ondervangen hebben we een mentoring programma opgezet, met mentoren uit de eigen culturele achtergrond. Dat werkt goed. We houden nu veel meer leerlingen binnenboord."

Aanval op uitval

Rijn IJssel breidde het mentoring programma uit naar andere groepen leerlingen, inclusief die van autochtone afkomst. Schut: "We selecteren de coaches op hun affiniteit met de doelgroep, hun inzicht in het voeren van motiverende gesprekken en hun - beroepsmatige - achtergrond. Het zijn allemaal vrijwilligers, uit alle sectoren van de maatschappij en het beroepsleven. Ons college van bestuur houdt zich intensief bezig met uitvalbestrijding, onder de naam 'Aanval op uitval'. De coaches passen heel goed in dat concept."

Dominic Bakker, account manager bij Stageplaza.nl, de grootste online stagebemiddelaar van Nederland, stelt dat veel mbo-scholieren een totaal verkeerde visie van de werkelijkheid hebben. "Ze hebben geen idee hoe het er aan toegaat in de maatschappij, en denken dat ze meteen veel geld gaan verdienen zodra ze van school komen. Op zich vind ik het uitstekend idee om coaches aan te stellen die die jongeren wat realiteitszin bijbrengen. Ik betwijfel echter wel of je dit concept landelijk kunt uitrollen, vooral omdat het sterk leunt op vrijwilligerswerk. Maar elk initiatief op dit gebied juich ik van harte toe", aldus Bakker.

Nieuwsbrief

Zoek: