Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

‘Evidence based onderwijs’ moet kwaliteit van onderwijs verbeteren

Nieuws geplaatst door Bregje Rooijendijk, 30 Mei 2008 01:40, vertoningen: 1144

De Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Maastricht en de Rijksuniversiteit Groningen hebben onlangs een instituut opgericht dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland moet verbeteren. Het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) is een interuniversitair topinstituut dat onderzoek doet op het gebied van 'evidence based onderwijs'.

Doelgroep en partners

Het nieuwe instituut richt zich op het zogeheten 'evidence based onderwijs'. Dat betekent dat educatiemethoden en -beleid moeten zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De politiek of scholen voeren ze dus pas op grote schaal in als zeker is dat ze werken. De nieuwe instelling richt zich op alle soorten onderwijs, van voorschoolse educatie tot hoger onderwijs. Het instituut zal nauw samenwerken met het Centraal Planbureau, verschillende ministeries, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en internationale onderzoeksgroepen.

Ambities

De onderzoeksgroep stelt veelbelovende doelstellingen. TIER wil bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland door te bevorderen dat 'evidence based' leidraad wordt in onderwijsbeleid en -praktijk. Doel van het topinstituut is het verrichten van excellent wetenschappelijk onderzoek en de resultaten van dit onderzoek bruikbaar maken voor de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid. Het instituut wil kennis over 'evidence based onderwijs' ontwikkelen die gebruikt kan worden door het ministerie van OCW in de beleidsvoorbereiding en evaluatie. Ook de onderwijspraktijk - zoals leraren en onderwijsinstellingen zouden hiermee geholpen worden bij de allocatie van middelen en de onderwijskundige keuzes die zij maken.

Nieuwsbrief

Zoek: