Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

FNV Jong bepleit krachtige aanpak achterstand allochtonen

Nieuws geplaatst door Floris Dogterom, 15 November 2006 00:40, vertoningen: 1615

Op aansporing van Judith Ploegman, voorzitter van FNV Jong en lid van de Sociaal-Economische Raad (SER), zal de SER voorstellen doen om de dramatische achterstand van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt aan te pakken. Stageplaza vroeg Ploegman naar het hoe en waarom.

Vanwaar dit initiatief?

"Begin dit jaar publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport waaruit blijkt dat de jeugdwerkloosheid onder allochtonen in de grote steden 40 tot 45 procent is. Zo ontstaat er een groep werklozen die steeds moeilijker bemiddelbaar is. Maar er kwamen maar steeds geen maatregelen van regeringswege. Dat komt denk ik omdat dit kabinet bezig is met het binnenhalen van de verdiensten van hun beleid. De Taskforce Jeugdwerkloosheid doet op zich goed werk, en dan is dit geen goed nieuws."

Minister Wijn van Economische Zaken stelde onlangs dat allochtonen niet zozeer worden afgewezen vanwege een buitenlandse naam, maar veeleer door het gebrek aan diploma's en slechte taalbeheersing. "Die laatste twee redenen zijn al dramatisch genoeg en zijn op zich al het gevolg van discriminatie. Er stromen relatief weinig allochtonen door naar het hoger onderwijs, waardoor ze een wankele positie op de arbeidsmarkt krijgen. Vaak zijn het kinderen van analfabete ouders, die van huis uit niks meekrijgen. We horen vaak van jongeren dat hun ouders hen onvoldoende kunnen steunen."

Met welke voorstellen zal de SER naar buiten komen?

"Daar kan ik nog niets concreets over zeggen. Ik zal namens FNV Jong adviseren om de begeleiding van allochtone stagiaires sterk te verbeteren, onder meer door goed opgeleide mentors aan te stellen. Daarnaast moeten experts, zoals linguïsten die taalachterstand onderzoeken, en het onderwijs beter gaan samenwerken. Bovendien moeten we de uitval terugdringen. Daarbij moeten scholen meer ruimte krijgen om zelf te experimenteren met vernieuwend onderwijs. Ze hoeven niet alles voorgekauwd te krijgen van het ministerie van OCW."

Is anoniem solliciteren een oplossing?

"In Frankrijk zijn daar onlangs experimenten mee gedaan en dat heeft enorm goed gewerkt. Ook in Nijmegen loopt een proef waarvan de voorlopige resultaten goed zijn. Ik zou het eigenlijk heel treurig vinden als we zo'n middel zouden moeten gebruiken. Maar misschien moeten we het maar doen, gewoonweg omdat we die achterstandsgroep bij de samenleving moeten betrekken."

Meer informatie: FNVJong.nl en SER.nl

Bron: Stageplaza.nl

Nieuwsbrief

Zoek: