Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

Groenpluk stagiaires getuigt van kortzichtigheid

Nieuws geplaatst door Rogier Kind, 1 Februari 2007 00:40, vertoningen: 1335

In het jongste ontwerpadvies van de SER roept dit adviesorgaan werkgevers op tot voorkomen van 'groenpluk', het van school plukken van jongeren zonder startkwalificatie. "Als op de lange termijn de economie weer inzakt, staan degenen zonder diploma het zwakst."

In sommige sectoren van de maatschappij, zoals de detailhandel, de techniek en de zorg, dwingt het toenemende personeelstekort werkgevers om stagiaires in dienst te nemen die hun opleiding nog niet afgerond hebben. Een kwalijke zaak, deze zogenaamde 'groenpluk', vinden de jongerenorganisaties van vakbonden en werkgevers, die medeopstellers zijn van een ontwerpadvies van de Sociaal Economische Raad (SER). Het advies doet een groot aantal aanbevelingen en voorstellen ter verbetering van de positie van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt.

Ondernemers niet pesten met regels

"Kijk naar wat er gebeurd is in Frankrijk", zegt Wolter Smit, voorzitter van Jong Management, dat gelieerd is aan werkgeversorganisatie VNO-NCW. "Daar is minder werkloosheid dan hier, en toch waren er die uitbarstingen van geweld. Voor mij was dat een reden om iets aan de werkloosheid onder allochtone jongeren te gaan doen. Groenpluk is echter geen oplossing. Als op de lange termijn de economie weer inzakt, staan degenen zonder diploma het zwakst. En ook voor werkgevers is het van belang om goed opgeleid personeel in huis te hebben."

Smit erkent dat het lastig is om groenpluk tegen te gaan, of om werkgevers te dwingen allochtoon personeel in dienst te nemen. "Sancties hebben geen zin, je moet ondernemers niet pesten met nog meer regels. Ik denk dat werkgevers over het algemeen welwillend zijn. Opleiding en motivatie vinden ze uiteindelijk het belangrijkst, dan maakt het niet meer uit of iemand een kleurtje heeft of niet."

Buitenlandse stagiairs zijn harde werkers

Rob Kriegsman, algemeen directeur van de grootste Nederlandse stagebank Stageplaza.nl, zegt het 'absoluut te merken dat er steeds meer stagiaires worden aangenomen'. Kriegsman: "Bovendien constateren we in sommige sectoren dat de stagevergoedingen verdubbeld of zelfs verdrievoudigd zijn. Ik vind overigens groenpluk geen probleem, zolang de werkgever zijn personeel maar in staat stelt om zich te scholen."

Kriegsman stelt dat het onderwijs sneller moet anticiperen op marktontwikkelingen. "Momenteel duurt het jaren voor een lespakket aangepast is, en dat terwijl er schreeuwende tekorten zijn aan stagiairs in de ICT, de econometrie, de accountancy en zo'n beetje elk technisch beroep. Scholen moet meer doen aan voorlichting en branding, om die technische beroepen weer aantrekkelijk te maken. Leerlingen denken dat je niets kunt verdienen als loodgieter, maar dat is een onjuist beeld. Overigens rekruteren wij veel stagiairs in het buitenland. Roemenen, Polen en Hongaren zijn vaak hoog opgeleid, goed gemotiveerd en harde werkers."

Nieuwsbrief

Zoek: