Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

Grote belangstelling universitaire pabo

Nieuws geplaatst door Bregje Rooijendijk, 30 Juli 2008 01:40, vertoningen: 1087

De eerste academische opleiding voor docenten in het basisonderwijs start in september. De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs is opgezet om het niveau van leraren op basisscholen verbeteren. Populariteit onder studenten is er al: de 'superpabo' heeft drie keer zo veel inschrijvingen ontvangen als er plaatsen zijn.

Onderwijskundige leraar

Onderwijskunde studeren en tegelijkertijd leraar basisschool worden: het wordt mogelijk door een nieuwe, gezamenlijke opleiding van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO), zoals de opleiding officieel heet, leidt studenten in vier jaar op tot zowel onderwijskundige als onderwijzer.

Animo

Er is grote belangstelling voor de academische pabo. Voor de 50 plekken die er zijn, hebben zich ruim 150 mensen aangemeld. De populariteit is volgens Theo Wubbels, vice-decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen, te verklaren door een gebrek aan uitdaging die vwo'ers ervaren op de pabo. Ook zag de universiteit bij de studie Pedagogiek veel studenten die eigenlijk voor de klas wilden staan maar daar met hun opleiding niet toe bevoegd waren. "In een zaal met driehonderd studenten hebben we eens gevraagd hoeveel mensen naar deze nieuwe lerarenopleiding zouden gaan als die bestond. De helft stak zijn hand op", zegt Wubbels.

Academische achtergrond

Het idee voor de nieuwe opleiding is ontstaan uit onvrede over het lage onderwijsniveau van de traditionele onderwijzersopleiding, de pabo. De afgestudeerden zijn volwaardig 'onderwijzer', maar in vergelijking met hun pabo-collega's beschikken ze over extra theoretische, onderzoeksmatige en academische kennis en vaardigheden. Deze groep kiest nu niet vaak voor de pabo omdat die opleiding voor hen niet uitdagend genoeg is. De initiatiefnemers hopen dat het ministerie van Onderwijs de opleiding extra wil ondersteunen, zodat het aantal studenten kan worden uitgebreid. De ALPO krijgt navolging in Groningen, Twente en Arnhem/Nijmegen.

Nieuwsbrief

Zoek: