Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

Kamervragen naar aanleiding van Nationaal Studenten Onderzoek 2008

Nieuws geplaatst door Bregje Rooijendijk, 9 April 2008 01:40, vertoningen: 1131

Ruim 2250 studenten hebben meegedaan aan het Nationaal Studenten Onderzoek 2008 van Stageplaza.nl. Op 1 april brengt Stageplaza.nl verschillende nieuwsfeiten uit dit onderzoek aan het licht. Twee dagen later stelt de Socialistische Partij (SP) hier Kamervragen over.

Gemiddelde uurloon ligt op 1,55 euro

Maar liefst 42% van de respondenten zegt niet tevreden te zijn over de stagevergoeding. Stagiairs verdienen gemiddeld 268,75 euro bruto per maand. Dit komt neer op een gemiddeld uurloon van 1,55 euro. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar, toen stagiairs gemiddeld nog 1,42 euro per uur verdienden. Het blijkt dat studenten zich hierdoor vaak gedwongen voelen om (extra) te lenen.

Politiek verontwaardigd

Naar aanleiding van het gemiddelde uurloon van stagiairs, stelden de SP-leden Ulenbelt, Jasper van Dijk en Leijten op 3 april Kamervragen. Zo vragen zij naar de mening van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het feit dat studenten in de situatie van leendwang komen als zij tijdens een stage niet of onvoldoende vergoeding ontvangen. Van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de SP weten of deze bereid is tot het maken van striktere afspraken met het bedrijfsleven over stagevergoeding. De SP stelt voor om bedrijven een vast percentage aan stagevergoeding van het sectorgebonden cao-loon te laten hanteren.

Wordt vervolgd

Zoals bij de wet geregeld, hebben de ministers drie weken de tijd om te reageren op schriftelijke Kamervragen. De verwachtingen bij de SP zijn dat deze termijn ook daadwerkelijk gehandhaafd gaat worden.

Nieuwsbrief

Zoek: