Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

Kenniscentra moeten hun werk beter doen

Nieuws geplaatst door Floris Dogterom, 10 April 2007 01:40, vertoningen: 1902

De zorg- en welzijnopleidingen zijn dermate populair dat ze structureel meer leerlingen trekken dan er werkgelegenheid is in de branche, aldus de meest recente Colo-barometer. "Dat is aantoonbaar onjuist", zegt Rob Franken, bestuursvoorzitter van het ROC West-Brabant.

Volgens Colo, de vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, is het tekort vooral in het noorden - aan stageplaatsen in de zorg- en welzijnssector, te wijten aan de populariteit van de zorg- en welzijnopleidingen, waardoor die structureel meer leerlingen trekken dan er werkgelegenheid voor hen is. Rob Franken, bestuursvoorzitter van het ROC West-Brabant, heeft een andere kijk op de werkelijkheid. Franken: "Colo heeft rapporten gemaakt waaruit je zou kunnen afleiden dat alles goed gaat. In de zorg en welzijn is dat aantoonbaar onjuist. Ook in onze regio moeten we leerlingen afwijzen deels - omdat er niet genoeg stageplaatsen zijn. Dat tekort aan stageplaatsen wordt veroorzaakt door gebrek aan ruimte bij de zorginstellingen om de stagiaires te begeleiden. Maar eigenlijk is de vraag naar stagiaires nog veel groter. Dat is een maatschappelijk fenomeen dat niemand begrijpt. Sterker nog: het is een maatschappelijk onrecht van de grootste orde."

Varkenscyclus

Franken wijst erop dat het personeelstekort in de zorg alleen maar zal toenemen. "Om die zorgvraag over een paar jaar op te kunnen vangen, zou je eigenlijk nu al overcapaciteit aan leerlingen moeten aannemen. Het zou Colo dan ook geweldig sieren als ze zouden erkennen dat het onderwijs drie of vier jaar achterloopt, omdat opleiden nu eenmaal tijd kost. We hebben hier te maken met een klassieke varkenscyclus. Over drie jaar roept iedereen dat we mensen moeten opleiden, maar dan is het te laat."

In de zoektocht naar een oplossing voor het probleem heeft het ROC West-Brabant een aantal initiatieven genomen. Franken: "Wij hebben alle grote zorginstellingen uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen. Daarnaast doen we experimenten met docenten die ter plekke meedraaien bij zorginstellingen. Ze zijn medeverantwoordelijk voor het werk en ondersteunen de leerlingen en de praktijkbegeleiders. Verder proberen we op school zoveel mogelijk bedrijfssimulaties tot stand te brengen, om kennis en vaardigheden van de leerlingen te verhogen. Dat scheelt de werkgevers weer tijd. Tenslotte zoeken we stageplaatsen in het buitenland. Leerlingen van ons zwermen uit naar België, maar ook naar Ghana." Ghana? "Daar zijn ook erkende leerbedrijven."

Twee tandjes bijzetten

Franken doet een oproep aan alle betrokken partijen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. "In het bedrijfsleven komt men handen te kort. Iedereen is nodig, ook die vijf procent moeilijk plaatsbare jongeren waar Hans de Boer [van de Taskforce Jeugdwerkloosheid, red.] het over heeft. Dat zal uiteindelijk ook wel lukken, maar het is 'a hell of a job'. Ik roep de nieuwe ministersploeg dan ook op om flink aan de bak te gaan. En ook OVDB [kenniscentrum voor gezondheidszorg, welzijn, sport en dienstverlening, red.] moet niet één, maar wel twee tandjes bijzetten."Op zich heeft Franken een punt", vindt Rob Kriegsman, algemeen directeur van online stagebemiddelaar Stageplaza.nl. "Colo beweert dat er genoeg stageplaatsen zijn. Ik denk echter dat de Colo-barometer eerder aangeeft dat er voldoende erkende leerbedrijven zijn. Dat kan wel zo zijn, maar dat hoeft niet te betekenen dat die ook het hele jaar door stageplekken aanbieden. Stageplaza.nl is ook een erkend leerbedrijf. Maar wij hebben in drie jaar tijd slechts één keer een stage uitgezet bij het kenniscentrum."

Nieuwsbrief

Zoek: