Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

Maatschappelijke stage: Wat vinden de vrijwilligersorganisaties?

Nieuws geplaatst door Rogier Kind, 27 April 2007 01:40, vertoningen: 1207

Vrijwilligersorganisaties staan niet te springen om de scholieren. Dit komt vooral omdat er nog zoveel onduidelijk is over de maatschappelijke stage. Deze vorm van stage kan zeer waardevol zijn en jongeren echt bewust maken van hun omgeving. Mits de stage goed wordt uitgevoerd, geeft Ineke van Os aan. Van Os is projectleider Informele Zorg Midden-Holland.

De problemen beginnen al bij de definitie van maatschappelijke stage. Want wat wordt er nu precies verstaan onder een maatschappelijke stage? Volgens Van Os is er een definitie maar geven scholen daar een eigen invulling aan. Ze adviseert de scholen dan ook om vooral attent te zijn op de voorkeur/affiniteit die leerlingen aangeven. "Het is namelijk belangrijk dat leerlingen zich maatschappelijk (sociaal) bewust worden en dat zij zelf ook hierin een rol kunnen vervullen," aldus Van Os.

Stage wel uitvoerbaar

Maar de problemen betreffende de invoering van de verplichte maatschappelijke stage gaan verder. Door de onbekendheid met het fenomeen, de groeiende argwaan tussen diverse actoren, onvoldoende capaciteit en meer lijkt de stage wel onuitvoerbaar. "Maar de stage is wel degelijk uitvoerbaar," geeft Van Os aan. Veel organisaties staan namelijk juist te springen om hulp van vrijwilligers om ze met een aantal activiteiten te (helpen) ondersteunen of te laten uitvoeren. "Jongeren willen en kunnen meer dan men zo voetstoots aanneemt." Volgens Van Os willen jongeren meer doen wanneer ze een leuke, maatschappelijke stage wordt aangeboden. Zo blijkt dat slecht 3 op de 300 leerlingen zeggen de stage niet zinvol te vinden.

De instellingen moeten dan wel zorgvuldig in kaart brengen welke opdrachten door jongeren ingevuld kunnen worden. "Geef hier een leuke formulering aan en heb wat meer vertrouwen in de jongeren," is het advies van de projectleidster. Verantwoordelijkheid Voor het slagen van de stage moet de verantwoordelijkheid niet bij een partij liggen. Alle partijen (school, instelling, leerling en overheid) moeten de eigen verantwoordelijkheid op zich nemen. Zodra de opdracht bekend is, heeft de school de taak om de leerlingen hierop voor te bereiden. De leerling weet dan wat hem te wachten staat, hoe hij zich moet gedragen, wat de belangen zijn en waarom zijn inzet er toe doet. De instelling maakt de leerling verder wegwijs en geeft begeleiding. De instelling koppelt weer terug naar de school als er daar taken liggen. De evaluatie is een taak van alle partijen.

Stages aanbieden

Informele Zorg Midden-Holland biedt al maatschappelijke stages aan. Om beter voorbereid te zijn, zouden andere vrijwilligersinstellingen dit ook kunnen doen. Belangrijk is dat de instellingen duidelijk de vraag (activiteit) overbrengen. Maak de activiteit aantrekkelijk voor de scholieren. "Zorg dat ze weten wat ze moeten doen," geeft Van Os aan. Geef de scholieren aandacht in de vorm van interesse tonen in wat ze doen en wat ze ervaren.

Nieuwsbrief

Zoek: