Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

Miljoenen voor stageplekken

Nieuws geplaatst door Bregje Rooijendijk, 24 September 2008 01:40, vertoningen: 710

Niet alleen Stageplaza.nl is continue bezig om op verschillende manieren de stagemarkt te verbeteren. Ook de vier groten steden, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4), houden zich hiermee bezig. De G4 investeert jaarlijks miljoenen euro's in het verbeteren van de gemeentelijke stagemarkt.

Stagetekort

De steden willen er met de investeringen voor zorgen dat voor iedere jongere op het gewenste moment een kwalitatief goede stageplaats beschikbaar is. Dit project loopt in ieder geval tot en met 2010. De steden trachten met deze investeringen twee hoofddoelen te bereiken.

Meer gekwalificeerde jongeren

Het eerste doel van de G4 is het verhogen van het aantal jongeren dat met een startkwalificatie de arbeidsmarkt op gaat. Het niet kunnen vinden van een stage blijkt een belangrijke reden voor jongeren om hun beroepsopleiding te verlaten alvorens deze af te ronden. Een aan de vraag tegemoetkomend stagebestand kan deze uitval voor een deel voorkomen. Ook om uitvallers een kans te bieden is een toereikend stagebestand van belang. Het plan is namelijk om de schoolverlaters via een speciaal stagetraject alsnog naar de arbeidsmarkt door te laten stromen.

Stage als uitgangspunt

Het tweede doel dat de G4 voor ogen heeft is het koppelen van het stedelijk economische innovatiebeleid aan het onderwijsbeleid. Door de vervlechting van economische ontwikkeling en onderwijsplanning neemt de praktijkrelevantie van opleidingen toe. Stages vormen dan ook een wezenlijk startpunt voor overleg tussen de betrokken actoren. Het is gunstig voor een ondernemende stad om in een vroegtijdig stadium overleg te bevorderen tussen bedrijfsleven en middelbaar en hoger beroepsonderwijs waar het gaat om de contouren van de toekomstige economie.

Bron: Nicis Institute

Nieuwsbrief

Zoek: