Niet iedere masteropleiding zonder beurs

Nieuws geplaatst door Bouschraa Elhrouz, 21 November 2007 00:40, vertoningen: 774

In een poging geld vrij te maken voor hogere lerarensalarissen gaat het kabinet mogelijk alsnog over tot het schrappen van delen van de studiefinanciering. Naar verluidt zou de studiefinanciering voor de masterfase gaan vervallen.

Er zijn echter een aantal masters die worden gespaard. Uit vrees voor een terugval of verslechterd rendement en voor een dalende instroom zou minister Plasterk de masters in de medische sector en de bètavakken willen sparen.

Opvallend is dat de wo-mastersopleidingen gericht op het leraarschap wel onder de bezuinigingsingreep vallen. In de eerste 15 jaar na afstuderen zouden de - toch al schaarse - aankomende docenten hun extra salarisverhoging dus deels moeten bestemmen voor de verhoogde afbetaling van hun studieschuld.

Bron: Scienceguide.nl