Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

Projecten buitenlandse stages krijgen beloning

Nieuws geplaatst door Sui-Ai Chen, 1 Juni 2007 01:40, vertoningen: 1156

De EVD, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, heeft op 24 mei 2007 vijftien projecten uit het mbo en hbo beloond. Zij kregen een certificaat van good practice tijdens de kennismakingsbijeenkomst van het Programma Internationalisering Beroepsonderwijs. Via het programma willen de ministeries van EZ en OCW buitenlandse stages en internationale oriëntatie onder studenten (en docenten) bevorderen. Dit alles op initiatief van de Dutch Trade Board.

Met het Programma Internationalisering Beroepsonderwijs krijgen studenten meer internationale bagage. Zo wordt het aantal internationale stages en erkende leerbedrijven verhoogd. Ook krijgen de studenten een betere voorbereiding en begeleiding van de stages. In het bijzonder worden projecten ondersteund die een duurzaam effect hebben op het onderwijs en het bedrijfsleven.

Met de toekenning van de 'good practices' is de voorbereidingsfase van het Programma Internationalisering Beroepsonderwijs van start gegaan. In deze fase wordt inzicht gegeven op de sterke kanten en knelpunten van internationale stages, in het bijzonder voor de sectoren handel, techniek en dienstverlening. De projecten zijn voornamelijk gericht op uitwisselingsprogramma's met uiteenlopende landen in Europa, bijvoorbeeld met Duitsland, België en Bulgarije. Of met de rest van de wereld, zoals Turkije, China en Brazilië. De vijftien uitgekozen projecten krijgen na een meeting met experts van kenniscentra en brancheorganisaties de mogelijkheid hun projecten te optimaliseren.

In het najaar start het eigenlijke programma met een kick-off bijeenkomst. Met de good practices worden andere onderwijsinstellingen gestimuleerd om internationale stages te bevorderen. Projectvoorstellen kunnen tweemaal per jaar worden ingezonden om in aanmerking te komen voor financiering uit het programma. De eerste inschrijfronde voor projecten zal eind september/begin oktober 2007 opengaan.

De EVD ondersteunt ondernemers en publieke organisaties bij het internationaal ondernemen en samenwerken. Dat doen ze door informatie te verstrekken over buitenlandse markten, actieve promotie van het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland en persoonlijke begeleiding. Via een groot aantal concrete regelingen en programma's biedt het agentschap projectmatige en financiële ondersteuning aan specifieke sectoren en ondernemingen. Ook helpt het agentschap ondernemers en organisaties bij het leggen van contacten met voor hen belangrijke zakenpartners in het buitenland. De EVD gebruikt daarbij zijn wereldwijde netwerk van nationale en internationale organisaties, zoals de Kamer van Koophandel, Nederlandse ambassades, consulaten-generaal, de Europese Commissie en internationale financieringsorganisaties.

Voor meer informatie: www.investeringen.ez.nl, Evd.nl en Internationaalondernemen.nl

Nieuwsbrief

Zoek: