Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

SP stelt Kamervragen n.a.v. Nationaal Docenten Onderzoek 2008

Nieuws geplaatst door Bianca Schotanus, 19 Mei 2008 01:40, vertoningen: 1495

Naar aanleiding van het Nationaal Stage Onderzoek Docenten 2008 en het Nationaal Studentenonderzoek 2008 van Stageplaza.nl zijn er wederom Kamervragen gesteld. Deze vragen werden gesteld door Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Nieuwsberichten

De Kamervragen werden ingezonden op 14 mei jl. en betreffen de nieuwsberichten in de media over slechte stagebegeleiding. Uit het Nationaal Studentenonderzoek 2008 bleek dat 20% van de stagiairs nooit is bezocht door een stagebegeleider vanuit de opleiding. Verder gaf 38% van de studenten aan ontevreden te zijn over de stagebegeleiding.

Docenten

Uit het Nationaal Stage Onderzoek Docenten 2008 bleek dat docenten te weinig tijd voor stagebegeleiding vanuit hun onderwijsinstelling krijgen. Van Dijk vraagt de minister ook of er bereidheid gevonden kon worden om te onderzoeken in welke sectoren een stagevergoeding opgenomen kan worden in de cao. In april jl. stelde van Dijk al Kamervragen over de lage vergoeding van stagiairs.

Hieronder de Kamervragen die Jasper van Dijk heeft gesteld naar aanleiding van de twee Stageplaza onderzoeken.

  1. Wat is uw oordeel over het bericht `Stagiair te vaak goedkope invaller'?
  2. Wat is uw oordeel over het feit dat 38% van de studenten dit jaar ontevreden is over de stagebegeleiding en wat gaat u daar aan doen?
  3. Vindt u het acceptabel dat meer dan 20% van de stagiairs nooit is bezocht door een stagedocent tijdens de stageperiode? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u bereid om hierover afspraken te maken met de MBO-Raad, de HBO-Raad en de VSNU?
  4. Wat is er volgens u de oorzaak van dat docenten zeggen dat ze te weinig tijd krijgen van hun onderwijsinstelling om stagiairs te begeleiden?
  5. Hoe verhoudt de in het artikel genoemde constatering dat een student "als invalkracht wordt gebruikt en alleen routineklusjes mag doen" zich met uw uitspraak dat een verschil tussen stage en 'betaalde' arbeid is dat een stage gericht is op het realiseren van de onderwijsdoelstellingen van de student? Kunt u uw antwoord toelichten?
  6. Is deze constatering reden voor u om uw weigering om in overleg te gaan met het bedrijfsleven over een percentage aan stagevergoeding van het cao-loon in een bepaalde sector te heroverwegen? Zo nee, waarom accepteert u dat stagiaires soms worden gebruikt alsof het reguliere medewerkers zijn zonder dat hier een fatsoenlijke vergoeding tegenover staat? Zo ja, wat wordt uw inzet bij deze onderhandelingen?
  7. Bent u bereid te onderzoeken in welke sectoren ook een stagevergoeding opgenomen kan worden in de cao?

Bron: Nieuwsbank.nl

Nieuwsbrief

Zoek: