Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

Stageplaatsen: plenty in Dordrecht, mondjesmaat in West-Brabant

Nieuws geplaatst door Floris Dogterom, 21 November 2006 00:40, vertoningen: 1344

Een onderzoek van Colo wijst uit dat het aantal leerbedrijven nog nooit zo hoog geweest is als nu. Met de kanttekening dat er verschillen zijn per regio en per sector. De gemeente Dordrecht biedt 100 stageplaatsen aan, West-Brabantse gemeenten blijven duidelijk achter.

Directeur Marc van Campenhout van het Zoomvliet College in Roosendaal stuurde eind oktober een brandbrief naar tien West-Brabantse gemeenten. Daarin beschuldigde hij de lokale overheden ervan zich niet aan de afspraken te hebben gehouden, zoals vastgelegd in een convenant dat dateert uit 2004. Daarin committeerden de gemeenten zich aan het ter beschikking stellen van voldoende stageplaatsen. Daar kwam dermate weinig van terecht, dat het Zoomvliet College, onderdeel van ROC West-Brabant, zich genoodzaakt zag studenten uit de administratief-juridische richting onder te brengen bij advocatenkantoren en juridische bureaus. Het convenant zou zijn gesloten onder de auspiciën van de SES, de Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant.

Noodkreet

Bij de SES verwijst men naar kenniscentrum Ecabo. Lian de Bruijn, senior-adviseur Brabant en Limburg bij Ecabo, werkt nauw samen met de SES en zegt dat er wel degelijk een convenant is, maar dat door het ROC gesloten is met de tien afzonderlijke gemeenten, en niet met de SES. De Bruijn: "Dat convenant was niet meer dan een intentieverklaring. Het vervolg erop is niet opgepakt door de samenwerkende partijen; de gemeenten en het ROC dus. Die brief van Van Campenhout is een eigen leven gaan leiden. Mij is er ter ore gekomen dat Van Campenhout een excuusbrief naar alle tien gemeenten gaat sturen. Wat wel positief is: de zaak is weer op scherp gezet, met als gevolg dat er meer aandacht is voor de stageproblematiek."

Ook Rob Franken, bestuursvoorzitter van het ROC West-Brabant, vindt dat de brief zijn werk wel heeft gedaan. "We gaan weer met de gemeenten om de tafel zitten. De brief was een noodkreet, een uiting van bezorgdheid over de werking van het convenant, niet meer en niet minder. Afspraak is afspraak."

Rob Kriegsman, algemeen directeur bij online stagebank Stageplaza.nl, vindt dat de overheid de mond vol heeft over de noodzaak van voldoende stageplaatsen, maar zelf vaak tekortschiet. "En dan zegt men ook nog eens dat de begeleiding van stagiairs zoveel tijd kost. Alsof het bedrijfsleven géén tijd zou kosten." Wat betreft kenniscentra als Ecabo stelt Kriegsman dat die weliswaar hard bezig zijn om hun wettelijke taken uit te voeren, maar dat dat nog steeds onvoldoende is. "Ik sprak laatst een meisje dat haar opleiding had moeten afbreken omdat ze geen stageplek kon vinden. Gelukkig kon ze op het laatst een stage vinden via Stageplaza.nl ", aldus Kriegsman.

Meer informatie over stages bij de gemeente Dordrecht: www.dordrecht.nl

Brom: Stageplaza.nl

Nieuwsbrief

Zoek: