Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

Stagevergoeding als loon

Nieuws geplaatst door Michelle van Gelder, 26 Maart 2007 01:40, vertoningen: 7512

**De belastingdienst heeft een nieuw besluit genomen over de stagevergoeding die een stagiaire ontvangt. In dit nieuwe besluit wordt aangegeven wanneer de stagevergoeding wordt aangemerkt als loon. De werkzaamheden van een stagiaire zijn voornamelijk gericht op het uitbreiden van de eigen kennis en het opdoen van ervaring. Hierdoor worden de werkzaamheden niet in het kader van een arbeidsovereenkomst verricht.

Stagevergoeding als loon

Gemiddeld ontvangt een stagiaire tussen de 100 en 400 euro aan stagevergoeding. Deze kan in sommige gevallen gezien worden als loon. Stagevergoeding wordt als loon aangemerkt wanneer de stagiaire in echte of fictieve dienstbetrekking is en hiervoor een beloning ontvangt. Het bedrijf (stageverlener) moet dan loonbelasting en sociale premies voor de werknemersverzekering inhouden. Daarnaast moet de stageverlener de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZvW) vergoeden.

Echte of fictieve dienstbetrekking

Een stagiaire die op basis van een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) bij een bedrijf werkt, is verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. Het bedrijf moet premies werknemersverzekeringen betalen. Als er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan is de stagiaire in fictieve dienstbetrekking. De stagiaire is wel verzekerd voor de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en voor de ziektewet (ZW). Bij fictieve dienstbetrekking heeft het bedrijf geen recht op afdrachtvermindering. En krijgt dus geen korting op de af te dragen loonheffingen. Met uitzondering van stagiaires die de beroepsopleidende leerweg mbo-niveau 1 of 2 volgen.

Loonheffing

Wanneer de stagiaire de stagevergoeding niet zelf ontvangt, behoeft er ook geen loonheffing te worden ingehouden en te worden betaald. Hierbij zijn wel de volgende voorwaarden geldig: De stagevergoeding gaat rechtstreeks naar de school of stagefonds, behalve de kostenvergoedingen. De school of stagefonds geeft het geld niet aan de stagiaire, maar gebruikt het voor algemene schoolse activiteiten. De school of stagefonds administreert de stagevergoeding en de besteding ervan. De stageverlener administreert binnen twee maanden na afloop van elk jaar de NAW-gegevens van de stagiaire, school of stagefonds en het bedrag van de beloning.

Voor meer informatie: website belastingdienst

Nieuwsbrief

Zoek: