Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

Voortvarende aanpak jeugdwerkloosheid vereist

Nieuws geplaatst door Floris Dogterom, 12 December 2006 00:40, vertoningen: 1447

De Taskforce Jeugdwerkloosheid onder aanvoering van Hans de Boer is een succes. Ruim 40.000 jongeren vonden een stage, leerwerkplek of een baan. Volgend jaar mei houdt de Taskforce op te bestaan. De Boer ventileerde onlangs in een aantal interviews uitgesproken ideeën over het vervolgbeleid.

In oktober 2003 riepen de ministeries van SZW en OCW de Taskforce Jeugdwerkloosheid in het leven. Doel: een doelmatige bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Onder aanvoering van oud-MKB-voorzitter Hans de Boer ging de organisatie voortvarend aan de slag om het gestelde doel te bereiken: vóór mei 2007 40.000 extra jeugdbanen voor mensen onder 23 jaar.

Dat doel is bereikt, maar er is nog altijd een harde kern van circa 50.000 probleemjongeren die niets uitvoert. De Boer, die over een aantal maanden zijn voorzittersfunctie neerlegt, gaf in een aantal 'afzwaai-interviews' aan dat dat wat hem betreft onacceptabel is. Zo pleitte hij in Forum, het opinieblad van werkgeversorganisatie VNO-NCW, voor 'prep camps' om probleemjongeren meer discipline en oriëntatie op werk bij te brengen. Ook vindt hij dat scholen die goed presteren daar voor beloont moeten worden.

Economisch en maatschappelijk probleem

50.000 probleemgevallen op een totaal aantal van 1,5 miljoen jongeren tussen de 16 en 22. Dat valt toch allemaal wel mee? "Geenszins", zegt Kees Hoogendijk, secretaris onderwijs bij MKB Nederland. "Je moet je niet verkijken op dat getal. Het is een economisch probleem, want we hebben een groot tekort aan vaklieden. Bovendien is het een maatschappelijk probleem, want die probleemjongeren worden geen deel van de maatschappij. Sommigen van hen zullen naar andere, illegale wegen gaan zoeken om aan geld te komen, en vormen als zodanig een bedreiging voor de maatschappelijke veiligheid. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Iedereen moet meedoen."

Ook Rob Kriegsman, algemeen directeur van Nederlands grootste online stagebemiddelaar Stageplaza.nl, vindt 50.000 probleemjongeren 'absoluut teveel'. Kriegsman: "Er staan duizenden vaklieden uit Polen en Hongarije te trappelen om aan het werk te gaan. Het is te gek voor woorden dat jongeren niet werken. Als je kunt werken moet je dat ook doen, zeker als je jong bent."

Meer informatie: Taskforce Jeugdwerkloosheid

Nieuwsbrief

Zoek: