Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

Wethouder Schrijer neemt maatregelen stageoffensief kenniscentra in ontvangst

Nieuws geplaatst door Rogier Kind, 6 April 2009 01:40, vertoningen: 1156

Om 500.000 mbo'ers ook tijdens de economische crisis te blijven voorzien van stageplaatsen en leerbanen, nemen de 17 samenwerkende kenniscentra 20 gerichte maatregelen. Op vrijdagmiddag 3 april 2009 overhandigde voorzitter Paula Swenker namens de vereniging van kenniscentra (Colo) het concrete plan stageoffensief aan de Rotterdamse wethouder Dominic Schrijer. "Het Kabinet kan ons stage- en leerbanenoffensief één op één overnemen in het aangekondigde actieplan Jeugdwerkloosheid dat 1 mei a.s. gereed moet zijn," aldus Paula Swenker.

Dominic Schrijer: "De economische crisis mag niet tot gevolg hebben dat jongeren tussen wal en schip vallen. De afgelopen jaren hebben we er in Rotterdam met Colo en onze partners voor gezorgd dat geen leerling zijn opleiding hoefde af te breken omdat er geen stageplaats beschikbaar was. Ik sta ervoor dat ook in tijden van economische crisis alle jongeren in Rotterdam perspectief hebben op een goede toekomst. Een oplopende jeugdwerkloosheid is onacceptabel, dus zetten we in Rotterdam in op meer leerwerkplekken, meer stageplaatsen en langer doorleren. Deze Rotterdamse aanpak zien we nu ook terug in dit landelijke offensief."

De overhandiging vond plaats in de Rotterdamse haven tijdens een speciale bijeenkomst van de directeuren van de kenniscentra. Rotterdam behoort tot de gemeenten met wie de kenniscentra reeds nauw samenwerken op het terrein van stages en leerbanen.

20 Collectieve maatregelen gebaseerd op drie pijlers:

  1. Nauwgezet volgen van de ontwikkelingen per bedrijfstak en per beroepsgroep;
  2. Gerichte activiteiten voor behoud van noodzakelijke stage- en leerbanencapaciteit;
  3. Initiatieven om de beschikbare capaciteit beter te benutten.

Ontwikkelingen per bedrijfstak

Naast de reguliere regionale arbeidsmarktmonitoren verschijnt begin juni 2009 een Colo Barometer met een nieuwe prognose van de effecten van de economische recessie op de regionale stagecapaciteit van het mbo. Zo kan gerichte werving van leerplaatsen plaatsvinden. De invloed van de recessie verschilt van bedrijfstak tot bedrijfstak en kan binnen een sector verschillen per beroep. Per 1 oktober en 1 december 2009 komen nieuwe edities van de Colo Barometer uit. Het is van belang in de huidige situatie de focus gericht te houden op knelpunten in de regio.

Behoud van capaciteit

Colo neemt in samenspraak met de VO Raad het initiatief om af te stemmen over de werkgeversbenadering voor vmbo-stages. Ook met de Dag van de Stage begin juni wordt afstemming en gerichte inzet beoogd. Colo organiseert deze dag samen met FNV, MBO Raad, JOB en Kamers van Koophandel.

Beter benutten van capaciteit

In juni zijn voor 75% van de erkende leerbedrijven in Stagemarkt.nl bedrijfsprofielen opgenomen die matching tussen leerling en leerbedrijf mogelijk maken. Hierdoor kan de matching verder worden verfijnd. Eind 2009 kan per erkend leerbedrijf worden aangegeven waar concrete vacatures zijn.

Samenwerking met verschillende partners

Colo voert het stageoffensief uit in samenspraak met UWV WERKbedrijf en MBO Raad. Daarnaast betrekken de kenniscentra de onderwijsinstellingen bij het oplossen van knelpunten in de regio.

Stageoffensief kent twee fases

  1. periode april t/m augustus 2009 gericht op cursusjaar 2009/2010;
  2. periode september t/m december 2009: gericht op kalenderjaar 2010.

Intensivering inzet

De kenniscentra voeren de maatregelen uit op basis van de beschikbare capaciteit en middelen. Deze inzet wordt geïntensiveerd indien hiervoor vanuit het Sociaal Akkoord op 1 mei 2009 geld beschikbaar kan worden gesteld.

Nieuwsbrief

Zoek: