Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

Stagebegeleiders hebben arrogante houding

Persberichten geplaatst door Rogier Kind, 27 Februari 2007 00:40, vertoningen: 2084

Bedrijven beoordelen de stagebegeleiding vanuit scholen met een 5.4. Dit blijkt het Nationale Stageonderzoek 2006 gehouden door Stageplaza.nl, online stage- bemiddelingsbureau. Van de ondervraagden vindt 22% dat er te weinig begeleiding is vanuit de scholen. Bedrijven gaven een slechte beoordeling omdat scholen maar weinig betrokken zijn bij de stage van de studenten.'

Vanuit de scholen is er weinig belangstelling en bereidheid om tijd vrij te maken voor de stagiaire. Docenten hebben zelden contact met het stagebedrijf. Wanneer er wel sprake is van begeleiding dan blijkt deze onzinnig te zijn en geen inhoud te hebben. Roosters en terugkomdagen worden slecht gepland en gecommuniceerd. Ook het commentaar als 'welke begeleiding?' gaven bedrijven op als argument voor de beoordeling. Zeker op mbo-niveau laat de begeleiding te wensen over.

Over de houding van stagebegeleiders staan bedrijven versteld. Zo blijkt uit het onderzoek dat de stagebegeleiders vaak een arrogante en onvriendelijke houding hebben. Bedrijven krijgen het gevoel dat scholen hen zien als profiteurs. Al eerder gaven studenten aan dat scholen slechte stageservice bieden. In het Studentenonderzoek 2006 van Stageplaza.nl kwam naar voren dat ruim 46% van de ondervraagde studenten de begeleiding matig tot slecht beoordeelden. Uit datzelfde onderzoek kreeg zelfs 27,56% van de studenten helemaal geen stagebegeleiding vanuit school. Hierbij gaven studenten aan dat de slechte beoordeling kwam door gebrekkige communicatie en weinig voorlichting. Ze kregen weinig tot geen hulp bij het zoeken naar een stageplek. Ook onduidelijkheid over de eisen aan een stage en het contract leidde tot de slechte beoordeling. Sommige van de ondervraagde studenten gaven zelfs aan dat zij geen stageservice hadden gekregen.

Bedrijven eisen van scholen dat zij meer betrokken zijn bij de stages. Dit kan bijvoorbeeld doordat docenten meer bezoeken afleggen bij bedrijven. Ook is er meer ondersteuning en coaching van de studenten nodig. Informatie over het lesplan van de student maakt het makkelijker om de stage passender te maken.

Nieuwsbrief

Zoek: