Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

Stagiair durft discriminatie niet te melden

Persberichten geplaatst door Rogier Kind, 22 Oktober 2008 01:40, vertoningen: 2265

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor een discriminatievrije werkomgeving. Helaas is nog niet iedere werkgever zich van deze verplichting bewust. Discriminatie is nog steeds aan de orde van de dag. Stageplaza.nl, de grootste stagebank van Nederland, constateert dat er door stagiairs in slechts 10% van de gevallen melding wordt gemaakt van discriminatie.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor een discriminatievrije werkomgeving. Helaas is nog niet iedere werkgever zich van deze verplichting bewust. Discriminatie is nog steeds aan de orde van de dag. Stageplaza.nl, de grootste stagebank van Nederland, constateert dat er door stagiairs in slechts 10% van de gevallen melding wordt gemaakt van discriminatie.

1 op 5 stagiairs gediscrimineerd

Uit onderzoek van Stageplaza.nl blijkt dat 23% van de docenten discriminatie heeft meegemaakt bij stagiairs. Bijna één op de vijf (19%) stagiairs zegt zelf wel eens gediscrimineerd te zijn. Slechts in 10% van de gevallen wordt daadwerkelijk melding gemaakt van discriminatie.

Geen weet van meldpunten

Het is opvallend dat slechts een fractie van de stagiairs die zich gediscrimineerd voelt, hiervan melding maakt. Uit verschillende polluitslagen van Stageplaza.nl blijkt dat de belangrijkste oorzaak hiervan ligt bij de angst voor een slechte beoordeling of zelfs ontslag. De stagiair vreest door melding te maken diens stageplek te verliezen en daardoor studievertraging op te lopen. Nog een reden om geen melding te maken, blijkt de voor stagiairs onbekende mogelijkheid hiertoe. Stagiairs hebben vaak geen weet van de verschillende instanties die hen hierbij kunnen helpen.

Gebrek aan voorlichting Rogier Kind, manager Communicatie & PR bij Stageplaza.nl: "Het feit dat veel stagiairs geen weet hebben van de mogelijkheid tot melding, wijst op een gebrek aan voorlichting op dit gebied. Onderwijsinstellingen zouden stagiairs beter in kunnen lichten over wat te doen in het geval van discriminatie. Stagiairs moeten beseffen dat zij wel degelijk over dezelfde rechten beschikken als vaste werknemers. Aleen bij melding kan er iets gedaan worden. Dit is van groot belang, ook voor toekomstige stagiairs. Stagiairs kunnen met klachten bijvoorbeeld terecht bij Meldpunt Discriminatie Amsterdam of de Commissie Gelijke Behandeling."

Nieuwsbrief

Zoek: