Nu solliciteren

Stageopdracht Onderwijskunde bij dit bedrijf in Den Haag

Functie Stageopdracht Onderwijskunde
Opleidingsniveau WO-Bachelor, WO-Master
Locatie Den Haag
Uren per week 32 - 40
Beschikbaarheid Beschikbaar
Stageduur 4 - 8 maanden
Stagesoorten Afstudeerstage , Meewerkstage
Stagevergoeding
Salaris opmerking €400,- bruto per maand bij een voltijd stage (38 uur per week).
Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Taakomschrijving

Stageopdracht Master Onderwijskunde

Het Profielenberaad is een landelijk netwerk van veertien profielorganisaties, die zich ieder richten op een andere vorm van talentontwikkeling. In totaal zijn hierbij ca. 650 scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten, variërend van scholen met aandacht voor cultuur, tweetalig onderwijs tot bètavakken en wetenschapsoriëntatie. Twee keer per jaar komen de profielorganisaties en hun scholen, samen met externe deskundigen bijeen tijdens symposia om ervaringen en inzichten uit te wisselen. Het doel is om het onderwijs aan de leerlingen en het functioneren van de organisaties en scholen verder te verbeteren.

Het Profielenberaad vervult als netwerkorganisatie drie functies:

dit bedrijf is dé onderwijsorganisatie voor internationalisering en coördineert twee profielen die zijn aangesloten bij het Profielenberaad (tto en Global Citizen Network).

Wat houdt de opdracht in?

Bij het Profielenberaad bestaat de wens om meer expertise uit te wisselen over de kwaliteitszorgsystemen van de verschillende profielen in het voortgezet onderwijs. Dit om van elkaars ervaringen en inzichten te leren, de kwaliteit van de procedures en auditing te verbeteren en ook op dit punt de samenwerking tussen de profielen te versterken.

Als eerste stap is in 2013 een gezamenlijke publicatie uitgebracht waarin de kwaliteitszorg van de verschillende organisaties beschreven is. In 2019/2020 is opnieuw een inventarisatie uitgevoerd van ervaringen met en opvattingen over kwaliteitszorg. Daarbij zijn aanbevelingen geformuleerd voor het Profielenberaad en voor de verschillende profielorganisaties en hun kwaliteitszorgsystemen. Het Profielenberaad heeft de wens om een vervolgonderzoek uit te voeren – vooral gericht op de mogelijkheden van waarderend auditen en om beter inzicht te krijgen in de spanning tussen waarderend auditen en het hanteren van beoordelingscriteria voor het lidmaatschap van de profielorganisatie. Met de resultaten van dit vervolgonderzoek willen we de aangesloten profielorganisaties en -scholen inzicht bieden in de potentiële meerwaarde van waarderend auditen voor scholen aangesloten bij het Profielenberaad.

De opdracht wordt uitgevoerd voor het Profielenberaad. Standplaats voor de stagiair is het kantoor van dit bedrijf in Den Haag.

Wat kun je leren?

In deze stage leer je praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Je formuleert je onderzoeksvraag op basis van een inventarisatie van bestaande behoeften en gaat hierover in gesprek met de leden van het Profielenberaad en andere relevante partijen. Je voert zelfstandig kwalitatief onderzoek uit en formuleert concrete aanbevelingen. Daarnaast ben je aanwezig bij vergaderingen en het Profielenberaad symposium op 7 oktober 2020.

Gewenste profiel

Wat bieden wij

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.