Nu solliciteren

Uitdagende HBO stage bij de Gemeente s'-Hertogenbosch

Functie Leerplicht en RMC
Opleidingsniveau HBO-Bachelor, HBO-Master
Locatie 's-Hertogenbosch
Uren per week 32 - 40
Beschikbaarheid Vervuld
Stageduur 5 - 12 maanden
Stagesoorten Meewerkstage
Stagevergoeding
Salaris opmerking Je sollicitatie en cv kun je tot en met 23 juli 2021 onder vermelding van vacaturenummer MO2021-38 insturen. U kunt uw brief richten aan mevrouw A. Essens - Berak, Teamleider LRLK. De eerste tussentijdse gesprekken vinden plaats op 5 juli 2021 via Teams.
Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Taakomschrijving

Leerplicht en RMC:

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Leerplichtwet en wet op de RMC. Jongeren tot 18 jaar vallen onder de Leerplichtwet. Leerplichtambtenaren werken samen met het onderwijs om schoolverzuim tegen te gaan. Vanuit het RMC voorkomen we voortijdige schooluitval en helpen we jongeren die uitgevallen zijn zonder startkwalificatie. Een deel van deze jongeren wordt begeleid bij T.O.M. (Traject Op Maat). Bij T.O.M. worden voortijdige schoolverlaters zonder werk of uitkering tot 23 jaar begeleid naar leren, werken of een combinatie hiervan.

De functie:

Je gaat stagelopen op de afdeling Jeugd en wordt onderdeel van team leerplicht. Het is jouw taak schoolverzuim te bestrijden en ervoor te zorgen dat jongeren hun school afmaken en met voldoende handvatten de arbeidsmarkt betreden.

Voor deze functie is het erg belangrijk om samen te werken met alle belangrijke partijen die te maken hebben met jongeren. Preventief werken is iets waar leerplicht ook veel tijd in investeert. Je gaat leren om het onderwijs te informeren en adviseren rondom preventie en de aanpak van schoolverzuim. Hiervoor worden er ook preventieve spreekuren gehouden op scholen voor primair-, voortgezet en middelbaarberoepsonderwijs.

Gedurende je stage bouw je interne en externe contacten op. De complexiteit van de casussen zal gedurende je stage toenemen. Je leert hoe je de medewerking van ketenpartners kunt verkrijgen om zo de juiste balans te vinden tussen zorg en handhaving.

Werkzaamheden

Gewenste profiel

Wat bieden wij

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.