Nu solliciteren

Afstudeerstage lichtsturingssysteem op een bijzondere locatie

Functie Engineer
Opleidingsniveau MBO niveau 4, HBO-Bachelor, HBO-Master, WO-Bachelor
Locatie 's-Gravenmoer
Uren per week 32 - 40
Beschikbaarheid Beschikbaar
Stageduur 4 - 12 maanden
Stagesoorten Afstudeerstage
Stagevergoeding In overleg
Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Taakomschrijving

*Hoe kan een beheersbaar lichtsturingssysteem worden ontwikkeld dat beter past bij moderne en verfijnde verlichtingsmethodes in de openbare ruimte?

Allereerst zou de drivertechniek onderzocht moeten worden. Een multidriver zou hierin een oplossingsrichting kunnen zijn. Deze multidriver vervult de taak van meerdere losse LED-drivers en is een stuk kleiner. Per mast (of armstuurgroep) zou een multidriver in staat moeten zijn een tiental armaturen individueel (en als groep) aan te sturen. De armaturen kunnen op een eenvoudige wijze aangesloten worden op de multidriver. De aansturing van de driver(s) door middel van een DALI- of DMX-protocol wordt momenteel vervuld door software die niet of nauwelijks geschikt is voor het aansturen van grote hoeveelheden armaturen in de openbare ruimte. Dit lichtmanagementsysteem moet beter passen bij de grote hoeveelheden armaturen en het complexe en verfijnde lichtontwerp.

Werkzaamheden

Stappenplan

Het stageproject kan samengevat worden in onderstaande stappenplan:

  1. De stagestudent verdiept zich in LED- en drivertechniek, de verschillende lichtsturingssystemen in het algemeen en sturing door middel van DALI in het bijzonder.
  2. De stagestudent stelt een Programma van Eisen op van het lichtsturingssysteem aan de hand van onder andere de specificaties van de aan te sturen armaturen, de fysieke ruimte in de lichtmast, enzovoorts.
  3. Aan de hand van dit Programma van Eisen maakt de stagestudent samen met Lichtvormgevers een conceptontwerp op hardware- en softwareniveau van de benodigde techniek waarbij de student onder andere rekening houdt met de leverbaarheid van verschillende componenten, warmteontwikkeling, kwaliteit van het licht, ontwikkelkosten en productiekosten.
  4. De stagestudent werkt een gedocumenteerd (PCB-)ontwerp uit. Het (PCB-)ontwerp wordt gefabriceerd, geassembleerd en functioneel getest.
  5. De stagestudent schrijft een softwareplan.
  6. De stagestudent ontwikkelt de software.
  7. De stagestudent ontwerpt een beheersbaar lichtsturingssysteem gericht op het aansturen van de ontwikkelde drivertechniek.
  8. Uiteindelijk vindt een prestatietest van het ontwerp en een demonstratie plaats. Deze stappen kunnen aangepast worden aan de stage-eisen van de opleiding

Deliverables intern

De student werkt zelfstandig en in teamverband aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Hierbij wordt op de volgende manieren verslag gegeven:

Wat bieden wij

Je werkt in een bijzondere omgeving, in een klein en betrokken team. Daarnaast krijg je de kans een prototype te ontwerpen en te realiseren.

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.