Nu solliciteren

Stageopdracht: Ontwikkelen kennisbank ter ondersteuning van informatiemanagers in het PO en VO!

Functie stage of afstudeer opdracht
Opleidingsniveau HBO Associate Degree, HBO-Bachelor, HBO-Master, WO-Bachelor, WO-Master
Locatie zoetemeer
Uren per week 32 - 40
Beschikbaarheid Beschikbaar
Stageduur 3 - 6 maanden
Stagesoorten Afstudeerstage , Meewerkstage
Stagevergoeding In overleg
Salaris opmerking in overleg met Kennisnet
Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Taakomschrijving

Achtergrond:

FORA: Funderend Onderwijs Referentie Architectuur - voor regie op ict

Veel scholen in het po en vo (primair en voortgezet onderwijs) hebben baat bij beter inzicht in de manier waarop processen binnen hun school zijn opgebouwd en wat de bijbehorende activiteiten hiervoor zijn. Hetzelfde geldt voor de applicaties die gebruikt worden om uitvoering van processen en activiteiten te ondersteunen. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig, actief te toetsen om te zien of men nog steeds voldoet aan geldende wet- en regelgeving, kwaliteitscriteria en toets- en examenregels. Daarom heeft dit bedrijf in samenwerking met een vertegenwoordiging van po en vo scholen en de PO-Raad en VO-raad, de FORA ontwikkeld. Een referentiearchitectuur die scholen inzicht geeft in processen en activiteiten en aan welke spelregels deze moeten voldoen. De FORA bevat voornamelijk verplichte processen en activiteiten. Met name informatiemanagers van scholen gebruiken de FORA om vraagstukken in scholen te helpen oplossen. Als bijv. docenten een nieuw toetssysteem in gebruik willen nemen, dan kan de FORA helpen om duidelijk te krijgen hoe een toetssysteem precies past in het applicatielandschap van een school, welke gegevens een rol spelen, welke koppelingen nodig zijn en of er een bewerkersovereenkomst nodig is (vanwege de AVG).

Op scholen is nog niet veel ervaring met het meer systematisch beschrijven van processen en activiteiten, laat staan het gebruik van referentie architectuur om informatiekundige kwesties op te helpen lossen. Daarom wil dit bedrijf graag het gebruik van de FORA veel praktischer maken met goede voorbeelden en stappenplannen om informatiemanagers en andere belanghebbenden in een school op weg te helpen. Zo kunnen scholen van elkaar leren, hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunnen beter samenwerken in informatiekundige vraagstukken die binnen de sector spelen.

Werkzaamheden

De opdracht:

Als stagiair help je mee om een kennisbank op te bouwen met mooie voorbeelden (‘best practices’) en uitgewerkte thema’s hoe het gebruik van referentiearchitectuur kan helpen bij het oplossen van problemen bij scholen in het PO en VO. Je gaat daarbij op zoek naar goede voorbeelden en thema’s, en je zoekt contact met scholen die hun uitwerkingen willen delen. Je kijkt ook goed hoe het gebruik van referentiearchitecturen in andere (overheids-)domeinen wordt bevorderd, zoals bij de WILMA (waterschappen), GEMMA (gemeentes) en de VERA (woningbouwcorporaties). Ook denk je mee om deze kennisbank op een hele gebruiksvriendelijke manier te ontsluiten voor de doelgroep: informatiemanagers in het PO en VO.

NB. de opdracht betreft dus niet programmeren, het gaat veel meer om het opbouwen van een propositie inclusief de user interface richting informatiemanagers

Gewenste profiel

Gewenste vaardigheden en achtergrond

Wat bieden wij

Periode

We denken dat een periode van 3 tot 6 maanden voldoende zou moeten zijn om een goede stageopdracht conform deze beschrijving uit te voeren.

Samenwerking en begeleiding:

Je werkt samen met de mensen in het FORA serviceteam bij dit bedrijf; dit team bestaat uit 6 personen. Je wordt begeleid door de product owner van de FORA ondersteund door enkele andere collega’s die nauw betrokken zijn. We werken uiteraard veel vanuit huis, maar ook is ons kantoor in Zoetermeer beschikbaar.

Over dit bedrijf

dit bedrijf is voor scholen en instellingen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de gids en bouwer van het ict-fundament. Vanuit onze gidsfunctie helpen we besturen en scholen verder met kennis over wat werkt met ict in het onderwijs. De geboden kennis maken we praktisch toepasbaar, zodat onze gidsfunctie ook echt leidt tot een professionele inzet van ict in het onderwijs.

wat is deze stage niet: * geen frontend development of andere programmeren, anders dan in een wiki en eventueel Archimate als architectuurtaal (heel beperkt nodig)

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.