Nu solliciteren

Specialist digitale geletterdheid stage op afstand!

Functie Ontwikkelaar leermiddelen PO
Opleidingsniveau HBO-Bachelor, HBO-Master, WO-Bachelor, WO-Master
Locatie Maastricht
Uren per week 32 - 40
Beschikbaarheid Vervuld
Stageduur 1 - 6 maanden
Stagesoorten Meewerkstage, Afstudeerstage
Stagevergoeding In overleg
Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Taakomschrijving

Zoals je wellicht weet zal er in de komende jaren een ingrijpende curriculumwijziging plaatshebben in het voortgezet en primair onderwijs. Er zal onder meer een nieuw zelfstandig leergebied opgenomen worden in het doorgaande leerlijnen van PO tot VO: Digitale Geletterdheid.

Het dit bedrijf heeft een visie ontwikkeld op deze vaardigheden die deel uitmaken van een breder pallet van vaardigheden: de 21e-eeuwse vaardigheden. Deze visie is opgetekend in het boek Digitale Intelligentie en komt tot uiting in het zogenoemde Columbusmodel. Deze visie wint snel terrein in het onderwijs.

In het verlengde van het gedachtegoed van Digitale Intelligentie is een test ontwikkeld: Het Columbuskompas en een spel: Expeditie Columbus. Tezamen vormen deze instrumenten een wijze waarop formatief getoetst kan worden en waarmee formatieve gesprekken met leerlingen kunnen plaatsvinden.

Werkzaamheden

Jouw taak is het opstellen en testen van vragenlijsten die onderdeel uitmaken van het kompas. De basis van de vragenlijsten is er al, deze moeten geschikt worden gemaakt voor de verschillende leerjaren op basis van de kerndoelen zoals deze zijn opgesteld door SLO, die op hun weer voortkomen uit het wettelijke kader.

Je stemt de lijsten bij voorkeur af met het werkveld en je test deze met de doelgroep: de leerlingen. Je levert uiteindelijk een compleet product af, dat je grondig hebt getest. Je werkt samen met schooldirecteuren, leraren en leerlingen en wordt vanuit ons instituut begeleid door een expert.

Gewenste profiel

Je bent bij voorkeur aan het (af)studeren als onderwijskundige (WO), of je bent een ambiteuze Pabo-afstudeerder

Wat bieden wij

Wanneer je deze stage doorloopt, word je automatisch expert op het gebied van de 21e-eeuwe vaardigheden in het algemeen en Digitale Geletterdheid in het bijzonder.

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.
Deze vacature is geldig tot 28-2-2022