Nu solliciteren

Onderzoeken en optimaliseren kansen voor solarthermie warmtenetten in Nederland

Functie Afstudeerstudent / trainnee
Opleidingsniveau HBO-Bachelor, HBO-Master, WO-Bachelor, WO-Master
Locatie Druten
Uren per week 24 - 40
Beschikbaarheid Beschikbaar per Augustus/September 2022
Stageduur 1 - 13 maanden
Stagesoorten Afstudeerstage
Stagevergoeding In overleg
Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Taakomschrijving

Wie zijn wij?

Dit bedrijf is HET adviesbureau op het gebied van warmtenetten met een jarenlange ervaring en diverse expertises. We ondersteunen de ontwikkeling en bedrijfsvoering van systemen voor duurzame warmte en koude. Wij verlenen onafhankelijke consultancy en auditing services aan gemeentes, projectontwikkelaars, woningcorporaties en warmtebedrijven. Onze missie is bij te dragen aan transparante, duurzame meerwaarde voor alle betrokkenen. Wij werken met in eigen huis ontwikkelde rekenmodellen, hebben kennis van de regelgeving en zijn daarbij vooral innovatief en ambitieus.Wat bieden we jou?Bij dit bedrijf krijg je de gelegenheid om aan de hand van concrete uitdagingen en vraagstellingen je afstudeeronderzoek uit te voeren. Daarbij word je begeleid door een ervaren adviseur, die je ondersteunt in de ontwikkeling van je professionele vaardigheden. 

Wie zoeken wij?

Werkzaamheden

De uitdaging: ontwikkelen en optimaliseren solarthermie warmtenetten in Nederland. De transitie naar aardgasvrije verwarming voor nieuwe en bestaande woningen is complex en duur. In steden en grotere dorpskernen worden momenteel de kansen onderzocht om warmtenetten te realiseren. Deze bestaan uit collectieve warmtebronnen waarna de warmte wordt gedistribueerd naar de woningen en gebouwen. Typische duurzame warmtebronnen daarbij zijn restwarmte uit koelingen van supermarkten, warmte uit de buitenlucht, uit oppervlaktewater, uit de industrie, uit rioolwaterzuiveringen of uit de bodem. Deze bronnen hebben meestal een vrij lage temperatuur waardoor met een warmtepomp een flinke temperatuursprong moet worden gemaakt. Dit gaat dan weer ten koste van de duurzaamheid. 

In Nederland maken we meer en meer gebruik van de zon voor de opwekking van elektriciteit, maar het gebruik van de zon voor de opwekking van warmte is nog relatief onbekend. Daar willen we verandering in aanbrengen! Er zijn diverse mogelijkheden om zonnewarmte op te wekken, al dan niet in combinatie met de opwekking van elektriciteit. In veel landen om ons heen zijn interessante voorbeelden te zien. Hoe kunnen we in Nederland optimaal gebruik maken van de zon voor de verwarming van onze gebouwen?

Het doel van de afstudeeropdracht

De afstudeeropdracht heeft als doel om te onderzoeken welke systemen het meest duurzaam en het best haalbaar zijn. We willen de kosten zo laag mogelijk houden en ook het ruimtebeslag kan een probleem vormen in het drukke Nederland. Er zijn vele paramaters van invloed op de technische en economische haalbaarheid van solarthermie. We denken daarbij aan schaalgrootte, type zonnepanelen, temperatuur van de warmteproductie, de opslag van warmte, de temperatuur van de levering aan de gebouwen, et cetera. 

Wat ga je doen?

De afstudeeropdracht start met het in kaart brengen van de vele mogelijkheden op het gebied van opwekking, opslag van warmte, de inzet van warmtepompen, distributie en afgifte van warmte binnen de gebouwen. De opwekking kan plaatsvinden op zonnevelden, op gebouwen (daken, gevels), et cetera. De opslag van warmte kan in water, in de bodem, thermochemisch, in PCM, et cetera. Zo ontstaan meerdere mogelijke combinaties van technieken, dit noemen we concepten. Nadat je de meest interessante concepten op basis van de doelstellingen en criteria hebt bepaald, ga je deze concepten nader uitwerken en optimaliseren. Via modelvorming ga je de te variëren parameters bepalen en de invloed daarvan op de haalbaarheid (kosten, ruimbeslag, duurzaamheid, etc.). Zo kom je tot inzicht in de best haalbare systemen voor de Nederlandse situatie.

Natuurlijk draagt dit bedrijf de nodige kennis en achtergrond aan op het gebied van solarthermie. Maar we weten nog lang niet genoeg. Daarom ga je op zoek naar kennis en ervaring opgedaan door andere partijen in binnen en buitenland. We beschikken over een goed internationaal netwerk en helpen je met het leggen van contacten.

Als de afstudeeropdracht leidt tot voldoende perspectief, is het onze ambitie om te gaan zoeken naar een geschikte locatie in Nederland om daadwerkelijk te komen tot realisatie van de optimale solarthermie installatie.

Gewenste profiel

Innoforte

Innoforte is HET adviesbureau op het gebied van warmtenetten met een jarenlange ervaring en diverse expertises. We ondersteunen de ontwikkeling en bedrijfsvoering van systemen voor
duurzame warmte en koude. Wij verlenen onafhankelijke consultancy en auditing services aan gemeentes, projectontwikkelaars, woningcorporaties en warmtebedrijven. Onze missie is bij te
dragen aan transparante, duurzame meerwaarde voor alle betrokkenen. Wij werken met in eigen huis ontwikkelde rekenmodellen, hebben kennis van de regelgeving en zijn daarbij vooral
innovatief en ambitieus.

Bekijk ons bedrijfsprofiel

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.
Deze vacature is geldig tot 30-9-2022