Nu solliciteren

Ingenieursbureau milieubaggeren

Functie Veldwerk en verwerken gegevens
Opleidingsniveau MBO niveau 1, MBO niveau 2, MBO niveau 3, MBO niveau 4, HBO Associate Degree, HBO-Bachelor, HBO-Master
Locatie Leusden
Uren per week 40
Beschikbaarheid Beschikbaar per Augustus/September 2022
Stageduur 3 - 8 maanden
Stagesoorten Meewerkstage
Stagevergoeding
Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Taakomschrijving

Dit bedrijf bestaat ruim 25 jaar en is een gecertificeerd adviesbureau gespecialiseerd in het voorbereiden en begeleiden van baggerwerk.

Samen met jou als stagiaire zullen wij tijdens de stage kijken hoe wij binnen deze werkzaamheden invulling kunnen geven aan jouw persoonlijke leerdoelen en ontwikkelingsplan.

Vereisten:

Niebeek Milieumanagement bv

Niebeek Milieumanagement bv bestaat ruim 25 jaar en is een gecertificeerd adviesbureau gespecialiseerd in het voorbereiden en begeleiden van baggerwerk.

Niebeek heeft kennis van de volgende werkvelden:

- Waterbodemonderzoek: bepaling kwaliteit en kwantiteit van baggerspecie;
- Aanvraag van vergunningen/meldingen t.b.v. de afzet van baggerspecie;
- Het verwerken en visualiseren van grote hoeveelheden gegevens in databases, GIS en AutoCad (in 2D en 3D);
- Flora en fauna: opstellen quickscans, ontheffingsaanvragen Flora- en Faunawet, voortoetsen en vergunningaanvragen

Natuurbeschermingswet:

- Ontwerp van natte natuur, meanders, natuurvriendelijke oevers en vispassages;
- Waterkwaliteit, implementatie KRW-maatregelen en Waterwet;
- Opstellen baggerplannen;
- Contractvorming en -beheersing (UAV, UAV-gc, D&C, BVP);
- Directievoering UAV en begeleiding van de uitvoering van baggerwerkzaamheden (toezicht en milieukundige begeleiding);
- Ecologische begeleiding van de uitvoering van baggerwerkzaamheden.

Bekijk ons bedrijfsprofiel

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.
Deze vacature is geldig tot 30-9-2022