Nu solliciteren

Internationale Juridische Stage bij dit bedrijf

Functie Juridische stagiair
Opleidingsniveau HBO Associate Degree, HBO-Bachelor, HBO-Master, WO-Bachelor, WO-Master
Locatie Amsterdam
Uren per week 32 - 36
Beschikbaarheid Beschikbaar per Februari 2023
Stageduur 4 - 9 maanden
Stagesoorten Meewerkstage, Afstudeerstage
Stagevergoeding € 500
Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Taakomschrijving

Dit bedrijf en Singh Raaijmakers Advocaten is een samenwerking tussen twee advocatenkantoren die cliënten voorziet van juridische bijstand en advies. Het kantoor specialiseert in het arbeidsrecht, familierecht, verbintenissenrecht en (zakelijk) vreemdelingenrecht.

We bieden jou een stageplek voor onze sectie arbeidsrecht en zakelijk vreemdelingenrecht. Je zal o.a. onderzoek doen naar de verschillende nieuwe werkvergunningen binnen de EU (Remote Work visa, Golden visa en EU Blue Card), je bezighouden met het arbeidsrecht voor Expats en verleent ondersteuning aan HR-afdelingen van internationale ondernemingen. Daarnaast mag je actief deelnemen aan een uitdagend ICT-project op gebied van Legal Tech, waar wij technologie ontwikkelen om juridische processen bij onze klanten te ondersteunen en te transformeren.

Werkzaamheden

Gewenste profiel

We verwachten dat je interesse hebt in het vreemdelingenrecht (geen asiel) en/ of arbeidsrecht en tenminste één keuzevak op dit gebied hebt gevolgd.

Wat bieden wij

Is je interesse gewekt?

Leuk! We horen graag waarom jij bij ons stage wilt lopen en hoe je ons gaat helpen onze ambities waar te maken en andersom. Stuur je motivatie, CV en voor welke periode je stage wilt lopen en hoeveel dagen per week!


English version

Across Border and Singh Raaijmakers Advocaten is a collaboration between two law firms that provides clients with legal assistance and advice. The firm has a strong focus on employment law, family law, contract law and (business) immigration law.

We offer you an internship for our employment law and business immigration law section. You will, among other things, conduct research into the various new work permits within the EU (Remote Work Visa, Golden Visa and  EU Blue Card), deal with labor law issues for Expats and support HR departments of (international) companies. In addition, you can actively participate in a challenging ICT project in the field of Legal Tech, where we develop technology to support and transform legal processes for our customers.

Examples of your tasks will be:

Desirable Experience

We expect that you are interested in immigration law (not asylum) and/or international employment law and have taken at least one course in this area.

We offer you:

Has your interest been awakened?

Nice! We would like to hear why you want to do an internship at us and how you will help us realize our ambitions and vice versa. Send your motivation, CV and for which period you want to do an internship and how many days a week!

Across Border

Across Border en Singh Raaijmakers Advocaten is een samenwerking tussen twee advocatenkantoren die cliënten voorziet van juridische bijstand en advies. Het kantoor specialiseert in het arbeidsrecht, familierecht, verbintenissenrecht en (zakelijk) vreemdelingenrecht.

Bekijk ons bedrijfsprofiel

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.
Deze vacature is geldig tot 28-2-2023