Nu solliciteren

Verschillende soorten stages beschikbaar bij dit bedrijf in Den Haag!

Functie Stagiair(e)
Opleidingsniveau HBO Associate Degree, HBO-Bachelor, HBO-Master, WO-Bachelor, WO-Master
Locatie 's-Gravenhage, Nederland
Uren per week 32 - 40
Beschikbaarheid Beschikbaar per Februari 2024
Stageduur 4 - 6 maanden
Stagesoorten Meewerkstage, Afstudeerstage
Salaris opmerking op basis van 40 uur
Stagevergoeding € 652
Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Taakomschrijving

De dit bedrijf (SER) adviseert kabinet en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke taken uit. In de SER werken werkgevers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen. Het secretariaat telt circa 140 fte’s.

De SER vindt het belangrijk dat studenten en scholieren uit alle vormen van onderwijs de mogelijkheid hebben bij ons stage te lopen. Of je nu een (v)mbo-, hbo- of wo-opleiding volgt.

Bij de SER kan je verschillende stages lopen: een korte meewerkstage, een langere meewerkstage of een onderzoeksstage waarbij je werkt aan een afstudeeropdracht of -onderzoek. Het is mogelijk om stage te lopen bij een van de beleidsprogramma’s of bij een van de stafafdelingen.

Kijk op onze website voor meer informatie over de SER. Ben je enthousiast geworden, stuur ons dan een open sollicitatie.

Sociaal-Economische Raad

Een brede coalitie bedrijven, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid heeft, gefaciliteerd door de SER, een aantal convenanten afgesloten over internationaal verantwoord ondernemen (IMVO) in de financiële sector. Het gaat om convenanten voor de verzekeringssector en de pensioenfondsen. Door middel van een convenant bundelen partijen hun krachten om te werken aan concrete verbetering en verduurzaming van de financiële sector. Zo willen zij zich inzetten om zaken als mensenrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen en aan te pakken.

De betrokken partijen bij een convenant hebben een stuurgroep en werkgroepen ingesteld voor de uitvoering van het convenant. Daarnaast is er een onafhankelijke monitoringcommissie die jaarlijks een rapport uitbrengt over de voortgang in het convenant. De stuurgroep, werkgroepen en onafhankelijke monitoringcommissie worden daarin inhoudelijk, procesmatig en administratief bijgestaan door een secretariaat. Dit secretariaat is op verzoek van de partijen ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad (SER).

Bekijk ons bedrijfsprofiel

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.
Deze vacature is geldig tot 29-2-2024