Werkgevers Plaats vacature
Nu solliciteren

Afstudeerstage Inkoopbeleidsplan en borging MJOP's

Functie Facility manager
Opleidingsniveau HBO
Locatie Panningen
Dagen per week 5
Beschikbaarheid Vervuld
Stageduur 6 - 6 maanden
Stagesoorten Afstudeerstage
Stagevergoeding In overleg
Salaris opmerking conform CAO gezondheidszorg

Taakomschrijving

In het Limburgse Panningen is het Missiehuis van de Lazaristen gevestigd, missiehuis Sint Jozef www.lazaristen.com . Naast het Missiehuis is er ook een zelfstandig Zorgcentrum opgetrokken: dit bedrijf. Het zorgcentrum bestaat uit een verzorgingsafdeling voor 27 bewoners. een verpleegafdeling voor 21 bewoners met een psychogeriatrische indicatie en voor 2 bewoners met een somatische indicatie

dit bedrijf heeft van oorsprong een religieuze achtergrond. De basis wordt gevormd door de Congregatie der Missie Lazaristen en het Genootschap van de Dochters der Liefde. Zij hebben samen een stichting in het leven geroepen: de Stichting Bejaardenzorg Lazaristen en Dochters der Liefde. dit bedrijf wordt beheerd door deze stichting. Het doel van deze stichting was in het verleden het verzorgen van oudere zusters en paters. Deze doelgroep wordt de laatste jaren steeds kleiner, waardoor de groep bewoners met een niet-religieuze achtergrond ieder jaar groeit. Voor meer informatie over dit bedrijf verwijzen wij u naar hun website: www.vincentdepaul.nl

De facilitaire dienst van het zorgcentrum is continu in ontwikkeling. Er is verbeterpotentieel ten aanzien van de inkoopfunctie en het invoeren en uitvoeren van de meerjaren onderhoudsplannen. Met het vaststellen van het inkoopbeleidsplan en de meerjaren onderhoudsplannen en borging daarvan in inkoopproces(sen) en de invoering van de onderhoudsplannen in het FMIS pakket Ultimo wil de organisatie een impulse gegeven aan de ontwikkeling binnen de facilitaire dienst.

Wij vragen een afstudeerstagiaire/ afstudeerstagiaires Facility Management om onderzoek te doen naar het meest passende inkoopmodel voor de organisatie en dit uit te werken in een inkoopbeleidsplan en -processen. Ten aanzien van de meerjaren onderhoudsplannen wordt de stagiaire/ stagiaires gevraagd om onderzoek te doen naar de best passende inrichting van het gebouwenonderhoud en onderhoudsniveau. Op basis van de uitkomsten wordt het FMIS programma Ultimo op voordragen van de stagiaire/ stagiaires ingericht en initieel ingevoerd. Het onderzoek wordt afgesloten met een advies over de wijze waarop de onderhoudsprogramma’s in uitvoering kunnen worden genomen (in- en uitbesteden/ hybride model) en blijvend geactualiseerd blijven.

Werkzaamheden

  • Onderzoek en advies naar inkoopbeleidsplan en meerjaren onderhoudsplannen

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Nu solliciteren