Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660
Nu solliciteren »

Ambitieus auditbureau op zoek naar kwaliteitsgerichte stagiair

Functie Meewerkstagiair (met individuele kwaliteitsgerichte stageopdracht)
Education level HBO
Location Beesd
Dagen per week 4 of 5
Beschikbaarheid Vervuld
Stageduur 6 - 6 maanden
Stagesoorten Werkervaring
Stagevergoeding € 500
Salaris opmerking Afhankelijk van het aantal dagen.

Taakomschrijving

Voor de periode van september 2014 tot januari 2015 is Brand Compliance B.V. (locatie Beesd, Gelderland, www.brandcompliance.nl) op zoek naar een doortastende persoonlijkheid in de vorm van een stagiair om het team te komen versterken.

De stageopdracht

Zoals gezegd is 50% van de tijd bestemd voor een stageproject. Uiteraard zijn wij benieuwd naar persoonlijke voorstellen van de stagiair, maar Brand Compliance B.V. heeft zelf ook vraagstukken die hiervoor gebruikt kunnen worden:

1) Business Model Generation - Canvas

De opdracht is een analyse van onze bestaande diensten volgens het BMG-model van Osterwalder en Pigneur (2010). De diensten die Brand Compliance B.V. aanbiedt worden in dit canvas gegoten en geanalyseerd om te achterhalen waar er mogelijkheden tot verbeteren zijn. Concreet betekent dit dat er minimaal vijf diensten zullen worden geanalyseerd en dat Brand Compliance B.V. zal voorzien in de benodigde middelen en kanalen om de informatie te achterhalen.

2) Kritische Proces Indicatoren

Binnen Brand Compliance B.V. wordt er met betrekking tot KPI’s gebruik gemaakt van een methode (van ideaalniveau naar de praktijk) die een brug slaat tussen theoretische ideale situaties naar een werkbare toepassing in de praktijk. Brand Compliance B.V. heeft in dit kader behoefte aan een grondige bepaling en uitwerking van de juiste KPI’s (waar moeten wij op sturen?). Dit betekent een grondige opstelling van de juiste KPI’s voor de komende jaren, compleet met het meetbaar maken (de uitwerking) en het daadwerkelijk meten. Hierbij komen zaken als aanpassingen in het systeem bij kijken en de aanpassing van bestaande processen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, et cetera. Een combinatie van KPI’s met een ander theoretisch concept (zoals bijvoorbeeld weergegeven in voorbeeld 3 is een optie).

3) Balanced Scorecard meets W. E. Deming

Binnen de wereld van kwaliteit is iedereen bekend met het werk van W.E. Deming. Deming wordt als één van de grondleggers van kwaliteitsdenken genoemd. Deze van huis uit statisticus introduceerde de basis voor het huidige kwaliteitsdenken: meten is weten en inzicht in je processen. De Balanced Scorecard is een aangepaste visie voor het management met betrekking tot inzicht en sturing in je organisatie. Is financiële sturing voldoende? Wat geven die cijfers weer: resultaten van het verleden of een indicatie voor de toekomst? Geven de financiële cijfers eigenlijk wel iets weer? Wat zeggen cijfers eigenlijk over een organisatie?

De Balanced Scorecard is een aanpassing op het ‘dashboard’ van het management: het toevoegen van overige belangrijke informatie over de organisatie. Resultaten over strategische doelstellingen, uitkomsten van processen en eventuele aanpassingen hierop zijn hier enkele voorbeelden van. Een Balanced Scorecard geeft ook informatie over de achterliggen zaken die tot uiting komen in financiële cijfers.

Het alleen sturen op financiële cijfers zou in het kader van kwaliteitsdenken bezwaarlijk zijn. Vandaar dat binnen Brand Compliance gestreefd wordt naar een combinatie van deze twee concepten. De stageopdracht concentreert zich op een theoretische verweving van deze twee concepten en een vertaling hiervan naar de huidige situatie binnen Brand Compliance B.V. Gedacht wordt aan een gedegen advies voor aanpassingen van het dashboard van het management als resultaat, compleet met een stapsgewijze implementatie.

Werkzaamheden

 • uitwerken van offertes
 • projectadministratie
 • projectplanning
 • dossiercontroles
 • document- en systeemoptimalisaties
 • ondersteunende facilitaire zaken
 • telefoonbeantwoording

Gewenste profiel

 • ambitieus
 • leergierig
 • zelfstandig
 • initiatiefrijk
 • bestand tegen een bepaalde mate van abstractie
 • perfectionistisch
 • gestructureerd
 • kwaliteitsgericht

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Over dit bedrijf

Over de organisatie
De diensten die Brand Compliance aanbiedt zijn samen te vatten in de term “Quality Assurance”. Dit houdt in dat onze diensten een bijdrage leveren aan het meten, borgen en verb...

Wil je meer weten over dit bedrijf? Schrijf je in of log in.

Nu solliciteren »