Werkgevers Plaats vacature
Nu solliciteren

HBO (assistent) Teamleider bij Paswerk

Functie Assistent teamleider
Opleidingsniveau HBO
Locatie Cruquius
Dagen per week 5
Beschikbaarheid Vervuld
Stageduur 4 - 6 maanden
Stagesoorten Meewerkstage
Stagevergoeding In overleg
Salaris opmerking € 301 < € 400

Taakomschrijving

De stagiair kan ervaring opdoen als (assistent) Teamleider binnen het productiebedrijf van dit bedrijf. dit bedrijf heeft diverse productielijnen zoals het verpakken van goederen, assembleren en produceren van technische producten en leveren van grafische producten en diensten.

Benodigde competenties

 • Organisatiebewustzijn: Men laat blijken te begrijpen hoe de organisatie functioneert, inclusief de organisatiecultuur.
 • Integriteit: Handhaaft sociale en ethische normen en waarden in woord en gedrag ten opzichte van medewerkers, collega's en externe contactpersonen; toont zich hierop aanspreekbaar en spreekt anderen erop aan.
 • Loyaliteit: Is solidair met de eigen organisatie en collega's, intern en naar buiten toe; brengt geen informatie buiten de organisatie als dit niet geoorloofd is.
 • Commitment: Toont betrokkenheid en accepteert besluitvorming en draagt dit uit, binnen en buiten de organisatie.

Werkzaamheden

 • Assisteren in de begeleiding en bewaken van alle productie- en procesgerichte activiteiten.
 • Bijdrage leveren aan het analyseren en vertalen van bedrijfsinformatie naar instrumentaria ter verbetering van bedrijfsprocessen.
 • Tevens een bijdrage leveren in een ondersteunende en begeleidende rol m.b.t. het versterken van de kwaliteit van de medewerkers.
 • Plant de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Is medeverantwoordelijk voor en draagt zorg voor de realisatie van de taakstelling op productie- ,sociaal- en KAM-gebied.
 • Stelt prioriteiten vast, signaleert storingen in het werkproces en lost deze op.
 • Signaleert vanuit de praktijk eventuele verbeterpunten inzake uitvoeringsbeleid.
 • Registreert en rapporteert de relevante gegevens op productie-, sociaal- en KAM-gebied volgens vastgestelde richtlijnen.
 • Draagt zorg voor de aanwezigheid van hulpmiddelen, materialen en machines en signaleert.
 • Gebreken en leemtes; houdt toezicht op de naleving van de werkinstructie, tekeningen en afspraken.
 • Bewaakt de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Levert gegevens aan voor de voor- en nacalculatie en de (verlof) urenregistratie.
 • Signaleert materiaalbehoefte.
 • Levert bijdrage aan stimuleren van teamwork binnen de afdeling.
 • Signaleert knelpunten in het functioneren en draagt bij aan voorstellen voor verbeteringen in de trajectbegeleiding.
 • Assisteert bij werkoverleg.

Gewenste profiel

 • Organisatiebewustzijn
 • Integriteit
 • Loyaliteit
 • Commitment
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Wat bieden wij

 • Een leerzame en uitdagende stage.

Interesse? Wij ontvangen graag jouw CV en motivatie per mail via chris.lugt@paswerk.nl.

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Nu solliciteren