Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660
Nu solliciteren »

HBO'ers gezocht als Software Ontwikkelaar

Functie Software Ontwikkelaar
Education level HBO
Location Groningen
Dagen per week 5
Beschikbaarheid Vervuld
Stageduur 5 - 12 maanden
Stagesoorten Afstudeerstage
Stagevergoeding In overleg
Huidig opleidingsjaar 0

Taakomschrijving

Kentisdit bedrijfisdit bedrijfeendit bedrijfjonge,dit bedrijfdynamischedit bedrijforganisatiedit bedrijfdatdit bedrijfgespecialiseerddit bedrijfisdit bedrijfindit bedrijfhetdit bedrijfleverendit bedrijfvandit bedrijfICTdit bedrijfinfrastructuren.dit bedrijfKentisdit bedrijfbeheertdit bedrijfonderdit bedrijfanderedit bedrijfdedit bedrijfinfrastructuurdit bedrijfvandit bedrijfdedit bedrijfGroningerdit bedrijfInternetdit bedrijfeXchange,dit bedrijfdedit bedrijfRotterdamdit bedrijfInternetdit bedrijfeXchange,dit bedrijfGroningendit bedrijfInternetdit bedrijfvalleydit bedrijfendit bedrijfdedit bedrijfRotterdamdit bedrijfInternetdit bedrijfValley.dit bedrijfMomenteeldit bedrijfheeftdit bedrijfKentisdit bedrijfvijfdit bedrijffulltimedit bedrijfmedewerk(st)ers.dit bedrijf Kentisdit bedrijfheeftdit bedrijfeendit bedrijfeigendit bedrijftechnischdit bedrijf(IAAS)dit bedrijfplatformdit bedrijfwaaropdit bedrijfklantendit bedrijfhundit bedrijfinfrastructuurdit bedrijfkunnendit bedrijfuitrollen.dit bedrijfHetdit bedrijfuitrollendit bedrijfendit bedrijfbeherendit bedrijfvandit bedrijfklantdit bedrijfinfrastructurendit bedrijfhebbendit bedrijfwedit bedrijfgeautomatiseerddit bedrijfmetdit bedrijfeendit bedrijfzelfbouwapplicatie. Wedit bedrijfhebbendit bedrijfeendit bedrijfboeiendedit bedrijfendit bedrijfleerzamedit bedrijfafstudeeropdrachtdit bedrijfvoordit bedrijfeendit bedrijfenthousiastedit bedrijfHBOdit bedrijfstudent,dit bedrijfwaarindit bedrijfhetdit bedrijfjoudit bedrijftaakdit bedrijfisdit bedrijfomdit bedrijfonderzoekdit bedrijftedit bedrijfverrichtendit bedrijfendit bedrijfdedit bedrijftechnischedit bedrijfimplementatiedit bedrijfuitdit bedrijftedit bedrijfvoerendit bedrijfvoordit bedrijfeendit bedrijfdit bedrijfapplicatiedit bedrijfclusterdit bedrijfdiedit bedrijfwedit bedrijfwillendit bedrijfgaandit bedrijfgebruiken. Hetdit bedrijfisdit bedrijfeendit bedrijfzeerdit bedrijfuitdagendedit bedrijfendit bedrijfleerzamedit bedrijfopdrachtdit bedrijfwaarbijdit bedrijfjedit bedrijfcollega’sdit bedrijfjedit bedrijfzullendit bedrijfondersteunendit bedrijfendit bedrijfuitdagendit bedrijfomdit bedrijfzodoendedit bedrijftotdit bedrijfeendit bedrijfgewenstdit bedrijfresultaatdit bedrijftedit bedrijfkomen. Gevraagddit bedrijfprofiel: -dit bedrijfdit bedrijfdit bedrijfCreatiefdit bedrijfendit bedrijfzelfstandigdit bedrijfkunnendit bedrijfwerkendit bedrijfindit bedrijfeendit bedrijforganisatie. -dit bedrijfdit bedrijfdit bedrijfResultaatgerichtedit bedrijfinstelling. -dit bedrijfdit bedrijfdit bedrijfAffiniteitdit bedrijfmetdit bedrijfLinuxdit bedrijfsystemen. -dit bedrijfdit bedrijfdit bedrijfErvaringdit bedrijfmetdit bedrijfJavadit bedrijfendit bedrijfSpringdit bedrijfFrameworkdit bedrijfofdit bedrijfJavadit bedrijfEE. -dit bedrijfdit bedrijfdit bedrijfEendit bedrijfprofessioneledit bedrijfopstellingdit bedrijfendit bedrijfenthousiasmedit bedrijfzijndit bedrijfpersoonseigenschappendit bedrijfdiedit bedrijfwedit bedrijfhoogdit bedrijfwaarderen.

Aanbod: -dit bedrijfdit bedrijfdit bedrijfEendit bedrijfinteressantedit bedrijfafstudeeropdrachtdit bedrijfmetdit bedrijfkansendit bedrijfendit bedrijfruimtedit bedrijfvoordit bedrijfeigendit bedrijfinitiatief. -dit bedrijfdit bedrijfdit bedrijfMogelijkheiddit bedrijfomdit bedrijfzoweldit bedrijfzakelijkdit bedrijfalsdit bedrijfpersoonlijkdit bedrijftedit bedrijflerendit bedrijfendit bedrijftedit bedrijfgroeien. -dit bedrijfdit bedrijfdit bedrijfPersoonlijkedit bedrijfbegeleidingdit bedrijfdoordit bedrijfdedit bedrijfdirectiedit bedrijfvandit bedrijfKentis. -dit bedrijfdit bedrijfdit bedrijfTechnischedit bedrijfbegeleidingdit bedrijfvoordit bedrijfjonge,dit bedrijfenthousiastedit bedrijfcollega’s.dit bedrijf -dit bedrijfdit bedrijfdit bedrijfGoededit bedrijfonkostenregelingdit bedrijfvoordit bedrijfstagiairesdit bedrijfendit bedrijfafstudeerders.

Startdatum:dit bedrijfzodit bedrijfspoedigdit bedrijfmogelijk

Bendit bedrijfjedit bedrijfgeïnteresseerddit bedrijfofdit bedrijfhebdit bedrijfjedit bedrijfvragen?dit bedrijfS.v.p.dit bedrijfcontactdit bedrijfopdit bedrijftedit bedrijfnemendit bedrijfmetdit bedrijfGerlandadit bedrijfdedit bedrijfGroothdit bedrijfopdit bedrijftel.dit bedrijf050-2102460dit bedrijfofdit bedrijfviadit bedrijfemaildit bedrijfgerlanda.degrooth@kentis.nldit bedrijf

Werkzaamheden

  • Onderzoek verrichten en technische implementatie uitvoeren voor een applicatie cluster die we willen gaan gebruiken.

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Over dit bedrijf

Wil je meer weten over dit bedrijf? Schrijf je in of log in.

Nu solliciteren »