Losse vacature #2

Stagegegevens

Functie Functie bij bedrijf
Opleidingsniveau Maakt niet uit
Locatie Tim
Dagen per week
Stageduur 1 - 12 maanden
Stagesoorten Nader overeen te komen
Stagevergoeding Nader overeen te komen
Huidig opleidingsjaar 0

Taakomschrijving

...

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Over dit bedrijf

Melkveebedrijf in Denemarken.
150 melkkoeien met het daarbij behorende jongvee.
100 ha land.

Wil je meer weten over dit bedrijf? Schrijf je in of log in.