Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660
Nu solliciteren »

PR / Communicatie bij Avanti

Functie PR / Communicatie stagiair
Education level HBO
Location Almere
Dagen per week 3
Beschikbaarheid Vervuld
Stageduur 4 - 6 maanden
Stagesoorten Nader overeen te komen
Stagevergoeding In overleg
Huidig opleidingsjaar 0

Taakomschrijving

<p> Avanti is het stedelijk platform diversiteit met het doel de positieve dynamiek van diversiteit voor Almere als nieuwe stad zichtbaar en inzetbaar te maken. Als kleine en flexibele organisatie organiseert en faciliteert Avanti het gesprek over diversiteit en legt verbindingen in de Almeerse samenleving tussen groepen en organisaties. Kennis vergaren, het verwerken tot advies en het gericht verspreiden van de resultaten is de kerntaak van Avanti.<br /> Als spin in het web speelt Avanti in op de actualiteit, maakt maatschappelijke vraagstukken zichtbaar, luistert en analyseert, bemiddelt in oplossingen of zoekt naar een passende vertaling. Avanti stimuleert, faciliteert en organiseert de dialoog over diversiteit met een per onderwerp passend instrument: een debat of gesprek, lezingen, workshops of b.v een onderzoek.<br /> <br /> <u>Aanpak </u><br /> Ontmoetingen tussen onderscheidende mensen, groepen en organisaties maken verschillende perspectieven inzichtelijk. Avanti werkt zowel op stedelijk niveau en toch vaak ook heel locaal.<br /> Zo richt Avanti zich niet op &eacute;&eacute;n vaste plek met een vast programma, maar verzorgt maatwerk per vraagstuk en doelgroep. Als een mobiel debatcentrum komt Avanti regelmatig letterlijk dicht bij de bewoners. Als makelaar matcht Avanti kennis aan vraag en organiseert maatschappelijke bijeenkomsten en discussies. Daarnaast cre&euml;ert Avanti een platform voor de uitwisseling van kennis door derden.<br /> <br /> Communicatie is bij een kennisplatform cruciaal. Dit is de reden waarom Avanti bewust verschillende PR-kanalen inzet. Van debatten met kleine en grote groepen tot Facebook.<br /> <br /> Avanti werkt aan de hand van twee programma&rsquo;s:<em> Anders in Gesprek</em> &amp; <em>Kennis</em><br /> <br /> Beide programmalijnen kennen &lsquo;live&rsquo; activiteiten en een digitaal platform op de website en via Social Media.<br /> <br /> <em>Anders in Gesprek</em><br /> Ronde Tafelgesprekken, debatten en open interviews. Doel: Reflectie, vergaren van informatie, discussie en formulering advies Dit programma kenmerkt zich door activiteiten voor de alle burgers. Daarom vinden deze activiteiten veelal op locatie plaats, dicht bij de doelgroep.</p> <p> <br /> <em>Kennis </em><br /> Symposia, lezingen en workshops Doel: Kennisuitwisseling m.b.t. diversiteit tussen bewoners en beslissers en professionals met een opdracht in het publieke domein. Het betreft hier veelal deskundigheidsbevordering en bewustwording van de vertaalslag van diversiteit naar professioneel werk. In het algemeen fungeert Avanti daarbij als makelaar tussen specialistische kennis en de vraag.<br /> <br /> Wil jij ons helpen met de publiekswerving voor onze activiteiten?<br /> <br /> Avanti organiseert iedere maand wel 2 bijeenkomsten zoals symposia, Ronde tafelgesprekken, debatten enz. Voorafgaand kondigt de vrijwilliger alles aan via kranten, website en Social Media; de vaste contacten worden met nieuwsbrieven, email, telefonisch uitgenodigd. Na afloop worden de resultaten gecommuniceerd via uiteenlopende kanalen.<br /> <br /> Daarom zijn wij op zoek naar: PR stagiaire<br /> <br /> De stagiair komt te werken binnen de volgende organisatie: Het bestuur bestaat uit 3 personen. Centrale schakel tussen bestuur en Almere is de kwartiermaker Annette Schautt. Zij laat zich adviseren door een adviesgroep en de Doe &amp; Denktank. Op kantoor werkt de kwartiermaker nauw samen met 2 functionarissen cq vrijwilligers. De logistieke medewerker is Corrie van Olmen die het kantoorbeheer en de productionele organisatie omtrent de evenementen voor haar rekening neemt. De werkdagen van de stagiaire kunnen flexibel worden gepland. B.v. ook over een langere termijn verdeeld.</p>

Werkzaamheden

 • Actief informatie derden vergaren voor website (agenda & inhoudelijke links)
 • Nieuwsbrief: tekst, eindredactie, mailing
 • Aanmelden activiteiten op digitale borden, ladders (VVV, kranten), websites
 • Social media (actief netwerk onderhouden)
 • Drukwerk & distributie omtrent publieksactiviteiten
 • Uitnodigingsbrieven, direct mails, telefoontjes (gerichte persoonlijke werving)
 • Free publicity (artikelen in tijdschriften)
 • Adressenbeheer in database (incl. voor mailing bestand, facebook en LinkedIN)
 • Contactpersoon voor inkomende post/telefoon/mail
 • Registratie aanmeldingen, eigen (informatie-)drukwerk en bezetting ontvangstbalie bij evenement
 • Co√∂rdinatie filmregistratie & fotografie
 • Verslagen schrijven van bijeenkomsten

Gewenste profiel

 • Open en servicegerichte uitstraling
 • Snel, flexibel en toch zorgvuldig
 • Verantwoordelijkheidsbesef en persoonlijke betrokkenheid
 • Eigen initiatief gewenst maar ook samenwerking in een klein team
 • Kennis van verschillende computerprogramma's en Social Media

Wat bieden wij

 • Veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Over dit bedrijf

Organiseren van debatten, gesprekken en (digitale) discussies omtrent 'diversiteit' en actuele thema's in Almere

Wil je meer weten over dit bedrijf? Schrijf je in of log in.

Nu solliciteren »