Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660
Nu solliciteren »

Stageopdracht sportevenementenkalender regiogemeenten Noord-Kennemerland

Functie HBO-stagiair
Education level MBO, HBO
Location Zuid-Scharwoude
Dagen per week 2, 3, 4 of 5
Beschikbaarheid Vervuld
Stageduur 2 - 6 maanden
Stagesoorten Werkervaring
Stagevergoeding € 200 - 450
Salaris opmerking Voor deze stage-opdracht wordt een stagevergoeding beschikbaar gesteld, conform het beleid van de gemeente Langedijk.

Taakomschrijving

Op de agenda van het 4-jaarlijkse regionale sportwethoudersoverleg staat de ontwikkeling van een regionale sportevenementenkalender. Dit wethoudersoverleg is een overlegvorm waar de sportwethouders uit de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk, Castricum, Bergen, Heiloo, Schermer en Graft- de Rijp zijn vertegenwoordigd. Deze overlegvorm heeft als doel om meer kennisuitwisseling, afstemming en samenwerking tussen de gemeenten te laten plaatsvinden ten aanzien van sport in de regio.

Doelstelling De regionale gemeenten willen tezamen optrekken in de ontwikkeling van een evenementenkalender voor sport, met als doel een betere afstemming in de planning en organisatie van (regionale) sportevenementen te realiseren. Hiervoor zijn wij op zoek naar een stagiair(e) die inzicht kan bieden in alle (boven)( regionale) sportevenementen voor bovengenoemde gemeenten. Die tevens een aanzet geeft voor een communicatietraject richting en tussen gebruikers, evenals een plan schrijft over het beheer van de kalender.

Resultaatbeschrijving De invulling van de opdracht dient het volgende op te leveren: - Een sportevenementenkalender voor sportseizoen 2014-2015: hier is informatie te vinden over o.a. het moment waarop het evenement plaatsvindt, een korte beschrijving van het evenement, de doelgroep, de organisator, eventuele deelnamekosten en de locatie.
- Communicatieplan: dit plan is tweeledig en beschrijft enerzijds de manier waarop organisatoren van evenementen (bv. verenigingen, sportservicepunten, gemeenten) de kalender kunnen inzetten om tot een betere afstemming van sportevenementen te komen, evenals de (on)mogelijkheden van sturing hierin (aanbodgericht) . En anderzijds de wijze waarop de gebruikers (inwoners, omwoners, verenigingen, onderwijs, sponsoren, gemeenten) over de evenementenkalender worden geïnformeerd en deze kunnen raadplegen, waar mogelijk en/of gewenst gekoppeld aan andere (lokale) evenementen (vraaggericht, benaderd vanuit de doelgroep). Inclusief aanbevelingen en kostenbegroting. - Beheerplan: dit plan beschrijft de wijze waarop de evenementenkalender wordt onderhouden en beheerd t.b.v. de continuering. Dit, aangezien het een dynamisch product betreft wat jaarlijks wijzigt. Inclusief aanbevelingen en kostenbegroting.

Het eindproduct wordt aan de sportwethouders van de regiogemeenten gepresenteerd en opgeleverd.

Randvoorwaarden Geld: voor deze stage-opdracht wordt stagevergoeding beschikbaar gesteld, conform het beleid van de gemeente die de verantwoordelijk op zich neemt ter begeleiding van de stagiair(e). De opdracht dient budgettair neutraal te worden uitgevoerd. Informatie: de stagiair(e) kan bij de uitvoering van de opdracht gebruik maken van reeds aanwezige informatie, zoals de eerste inventarisatie van sportevenementen die reeds is uitgevoerd door gemeente Alkmaar (Alkmaar Sport). Tijd: de opdracht wordt (zo spoedig mogelijk) uitgezet bij HBO-opleidingen in de richting van sport en bewegen, sportmanagement, vrijetijdskunde en/of communicatie. De stage heeft een verwachte doorlooptijd van 4 maanden, waarvan een start wordt beoogd in september 2014. Uitgaande van een fulltime invulling. Kwaliteit: de stagiair(e) moet zelfstandig kunnen werken, kunnen plannen en communicatief vaardig zijn. Vooraf aan de uitvoering van de opdracht, stelt de stagiair een plan van aanpak op, waarin hij/zij tevens doelen formuleert. Dit plan van aanpak legt hij/zij ter goedkeuring voor aan de begeleidende gemeente.
Organisatie: de stage wordt, namens de regiogemeenten, begeleid door gemeente Langedijk. Deze gemeente draagt tevens zorg voor een werkplek. In overleg kan een deel van de stage-werkzaamheden ook vanuit huis of de studielocatie worden vervuld.

Contactpersonen Kandidaten kunnen voor meer informatie contact opnemen met mw. M. Poel, beleidsmedewerker sport van de gemeente Langedijk, op telefoonnummer 0226-334423 of via email: m.poel@gemeentelangedijk.nl. Aanmelden kan door middel van het sturen van een sollicitatiebrief en een CV naar bovenstaand e-mail adres.

Werkzaamheden

  • Zie inleiding

Gewenste profiel

  • Zie inleiding

Wat bieden wij

  • Zie inleiding

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Over dit bedrijf

Wil je meer weten over dit bedrijf? Schrijf je in of log in.

Nu solliciteren »