Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660
Nu solliciteren »

Strategische studie Artienstenbureau

Functie commercieel / strategisch analyst
Education level WO
Location rotterdam
Dagen per week 3, 4 of 5
Beschikbaarheid Vervuld
Stageduur 2 - 6 maanden
Stagesoorten Afstudeerstage , Werkervaring
Stagevergoeding €
Salaris opmerking In overleg met kandidaat.
Huidig opleidingsjaar 0

Taakomschrijving

<p> Strategische Analyse en Actieplan ARTIESTEN BUREAU ROTTERDAM (Afstudeer) Stage Opdracht Inleiding dit bedrijf is een gevestigde naam in de Evenementenmarkt en reeds 24 jaar succesvol en geroemd om een aantal kwalitatieve artiesten. Qua product specialiseert het bedrijf zich in Akoestische muziek acts en in Cabaret acts. ABR verzorgt de verkooppromotie, administratie en boekingen van ruim 10 exclusieve artiesten(groepen) wat 77% van de omzet uitmaakt. Daarbij komt 23% van de omzet uit fees over boekingen van overige (artiesten)groepen. Klanten zijn evenementenbureaus en bedrijven (Grote bedrijven en het middenkader, &gt;20 werknemers. Contactpersonen zijn veelal event managers, de afdeling communicatie of HR), welke artiesten inhuren voor personeelsfeesten, beurzen, relatiefeesten, open dagen, kerstborrels, recepties, afscheidsfeesten, productlanceringen, kantooropeningen, en dergelijke. Er is ook een goede samenwerking met een aantal (evenementen)locaties. Als laatste zijn er ook particuliere klanten. 42% van de omzet komt van Evenementenbureaus/-locaties, 51% direct van bedrijven, en 7% van particulieren/overig. Het klantenbestand (1200 klanten) is grotendeels afkomstig uit Rotterdam en omstreken. De klanten zijn over het algemeen als loyaal te bestempelen (Bijvoorbeeld: Elke 2 jaar een bedrijfsfeest waarbij altijd ABR de artiesten levert; Een locatie die elke maand &eacute;&eacute;n en dezelfde artiestengroep heeft staan). Er vinden door de economische crisis minder evenementen en artiestenboekingen plaats. In de afgelopen moeilijke jaren voor de Nederlandse Evenementenmarkt zijn er dan ook veel evenementenbureaus opgehouden te bestaan. De omzet van ABR is in 2012 minder dan de helft van die uit 2007. Dit komt enerzijds door een lagere omzet per artiest (gemiddeld ruim een derde minder), en anderzijds door minder exclusief aan ABR gebonden artiesten (30% minder). Wat betreft de verdeling over de klanten, is zowel de omzet voor de top 10 klanten duidelijk gedaald versus die van 2007, als ook het aantal boekingen sterk teruggelopen (40% in aantal en omzet, 2012 versus 2007, voor evenementenbureaus en bedrijven. Het aantal omzetgenererende particuliere klanten en dito omzet is gelijk gebleven). Artiestenbureau Rotterdam heeft de ambitie om in 2014 de omzet met ca 40% te laten stijgen t.o.v. het jaar 2012, en beseft zich dat er een duidelijke verandering in het productaanbod en/of klantbewerking nodig zal zijn. Om strategisch inzicht te krijgen in de precieze elementen welke de omzetdaling hebben veroorzaakt en de tactische acties welke ondernomen moeten worden om het tij te keren, heeft ABR deze (afstudeer)stage opdracht uitgeschreven. Het doel is om in mei 2013 een concreet stappenplan op tafel te hebben. Probleemstelling Er is nog te weinig inzicht in de reden(en) van de gedaalde omzet, en de opties om op de veranderende markt in te spelen. ABR kampt met vele vragen: &bull; Is de productmix van ABR nog de juiste (het type artiest of het type entertainment)? o Zijn deze artiesten nog voldoende relevant in deze tijd? o Is er sprake van &lsquo;vergrijzing&rsquo; en zal er een aantal artiesten gericht op een jongere doelgroep aan de stal van ABR toegevoegd moeten worden? o Zijn de prijzen van de artiesten nog conform de marktvraag? o Moeten er meer exclusieve artiesten in de stal van ABR? Zo ja, wat voor een soort artiesten zal gerekruteerd moeten worden? &bull; Speelt ABR voldoende in op de veranderende evenementenmarkt? o Wil men ander soort entertainment dan cabaret en akoestische muziek acts? o Is er een verandering in het type evenementen? Worden er bijvoorbeeld minder kerstborrels gegeven, of recepties? Of juist meer priv&eacute; feesten? En hoe be&iuml;nvloedt een dergelijk trend de vraag naar het product van ABR? o Regelen artiesten tegenwoordig liever zelf de sales en boekingen? Oftewel is ABR nog wel interessant genoeg voor (bepaalde soort) artiesten? o Zijn evenementenbureaus ook de activiteiten van Artiestenbureaus gaan doen, en is er sprake van verticale integratie? &bull; Is de Communicatie en Sales slagkracht van ABR nog concurrerend? o Er zijn veel evenementenbureaus opgehouden te bestaan; weten de &lsquo;nieuwe stijl&rsquo; evenementenbureaus ABR nog wel te vinden? o Boekt men nu artiesten online, en weet men ABR via deze weg nog wel te vinden? o Is het klantenbestand verouderd (verouderde contactpersonen)? o Wordt er te weinig aan acquisitie gedaan, of niet op de juiste manier? o Richt ABR zich nog wel op het juiste type bedrijven of type branches welke vandaag de dag het merendeel van de artiesten vraagt? o Richt ABR zich teveel op de regio Rotterdam, en mist ze kansen daarbuiten? Er zal uitgevonden moeten worden wat de hoofdreden is van de teruggelopen omzet, en wat het palet van mogelijkheden is om weer omzetgroei te realiseren. Opdracht Maak een externe analyse voor ABR, waarbij een &lsquo;kwalitatief klantenonderzoek&rsquo;, en een &lsquo;evenementenbranche studie&rsquo; een van de onderdelen zullen zijn. Combineer dit met de grotendeels reeds gedane interne product- en klantengroep analyse van ABR, om tot een conclusie te komen van de hoofdreden(en) voor de teruggelopen omzet. Werk vervolgens na deze analysefase een beperkt aantal strategische richtingen uit, welke tot nieuwe omzet zullen moeten leiden. Na evaluatie van deze strategische richtingen, dient er voor de gekozen richting een stappen/actieplan opgesteld te worden (concrete acties, planning, budget, benodigde resources). Eindresultaat Een bondig rapport van de strategische analyse van ABR, met daarbij het Actieplan voor midden 2013 &eacute;n verder. Overige informatie De beoogde afronding van de opdracht is begin Mei 2013. Er kan per direct gestart worden. Er is indien nodig budget om een klantenonderzoek of marktstudie te doen. ABR zal zorgen voor professionele begeleiding door een academisch geschoolde begeleider. Desgewenst kan er een deel van de week op kantoor van ABR gewerkt worden. Er zal een marktconforme stagevergoeding verstrekt worden, de uiteindelijke hoogte zal bepaald worden in overleg met de stagiair. Profiel kandidaat ABR zoekt een gedreven zelfstarter, die zich graag analytisch in een probleem vastbijt om de wortel van een probleem te doorgronden. Daarbij zal de kandidaat over voldoende sociale en commerci&euml;le vaardigheden moeten beschikken, gezien het klantcontact dat onderdeel van deze stage zal zijn. Kennis en affiniteit van de evenementenmarkt is gewenst. Contact Wil jij graag dit project aanpakken, en de strategische analyse van dit bedrijf maken? Wil jij je eigen actieplan ge&iuml;mplementeerd zien worden, en al dit jaar commercieel resultaat zien? Mail dan n&uacute; graag je CV met kort begeleidend schrijven naar wim@abr-online.nl .</p>

Werkzaamheden

  • strategische analyst
  • sales studie
  • marketing analyse
  • consultant
  • sales en marketing communicaite

Gewenste profiel

  • Gedreven zelfstarter, analytisch sterk. Sociale en commerciële vaardigheden. Kennis en affiniteit evenementenmarkt.

Wat bieden wij

  • Uitdagende strategische opdracht. Flexibiliteit en vrijheid. Boven marktconforme stagevergoeding.

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Over dit bedrijf

Wil je meer weten over dit bedrijf? Schrijf je in of log in.

Nu solliciteren »