Werkgevers Plaats vacature
Nu solliciteren

Uitdagende SJD/MWD stage

Functie Stage casemanager bewind (onderbewindstelling)
Opleidingsniveau HBO
Locatie Rotterdam
Dagen per week 1, 2, 3 of 4
Beschikbaarheid Vervuld
Stageduur 1 - 2 maanden
Stagesoorten Afstudeerstage , Meewerkstage
Stagevergoeding € 300 - 400

Taakomschrijving

dit bedrijf is een onafhankelijke non-profitorganisatie met als doelstelling haar klanten in meer of mindere mate te vertegenwoordigen op materieel en/of immaterieel gebied wanneer zij dit zelf als gevolg van een geestelijke grondslag niet langer zelfstandig kunnen

Werkzaamheden

 • Beoordelen van aanmeldingen
 • Voeren van een (intake)gesprek
 • Opstellen van een budgetplan
 • Afleggen van huisbezoeken
 • Opstellen van het verzoekschrift en plan van aanpak
 • Bijwonen van een (toelatings)zitting
 • Opstarten van een dossier door het invoeren en aanschrijven van de inkomsten, uitgaven en schulden
 • Werkzaamheden die uit het dossier voortvloeien; verwerken en archiveren van (financiële) post en het doen van betalingen
 • Aanvragen van bijzondere bijstand en/of kwijtschelding
 • Aanvragen uitkering, toeslagen of andere sociale voorzieningen
 • Indienen declaraties bij zorgverzekeraars
 • Treffen van betalingsregelingen met schuldeisers
 • Nabellen van instanties
 • Meedraaien tijdens het telefonisch spreekuur

Gewenste profiel

 • Je bent 32 uur per week beschikbaar voor een periode van 10 maanden
 • Je bent integer
 • Je bent flexibel
 • Je bent enthousiast
 • Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Je kunt je inleven in de klantsituatie zonder je professionaliteit te verliezen
 • Je hebt doorzettingsvermogen

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Nu solliciteren