Werkgevers Plaats vacature
Let op, je bent niet ingelogd
Log in of maak een account om het volledige profiel in te zien en deze student uit te nodigen.

Student #755396 - HBO Bedrijfsmanagement MKB

Heeze 23 jaar — Man

Ik ben opzoek naar een afstudeerstage

Ik beschik niet over een rijbewijs.

Stagegegevens

Opleiding Bedrijfsmanagement MKB (4e jaar)
Schoolnaam Fontys Hogescholen Eindhoven in Amsterdam
Aanvang opleiding Augustus 2015
Verwachtte afstudeerdatum September 2020
Stagesoort Afstudeerstage
Stageduur 20 weken
Dagen per week 5 dagen per week

Stage- en werkervaring

Vierdejaars project
Flex Industries B.V.
September 2018 - Februari 2019
Helmond
Adviesrapport vergroten van de klant awareness bij Flex Industries (vierdejaars project)
Na het uitvoeren van de innovatiescan bij Flex Industries zijn er een vijftal innovatiekansen aanbod gekomen. De projectgroep heeft samen met de directeur van Flex Industries twee innovatiekansen uitgekozen om verdiepend te onderzoeken en uit te werken. Flex Industries heeft aangegeven dat ze het moeilijk vinden om aan de klanten duidelijk te maken wat ze kunnen betekenen voor ze. Vaak denken klanten dat Flex Industries alleen maar ‘transportbanden’ kunnen maken, dit is echter niet het geval. Het onderzoek bestond uit een kwalitatief onderzoek. Het kwalitatieve onderzoek heeft plaatsgevonden in de vorm van het houden van interviews met verschillende klanten van Flex Industries. Nadat de interviews waren afgenomen werden deze getranscribeerd en geanalyseerd zodat er conclusie getrokken kon worden. Nadat de huidige situatie in kaart was gebracht werd er samen met het bedrijf gekeken naar wat de gewenste situatie was en hoe ze dit konden bereiken. Hiervoor was er een implementatieplan uitgeschreven.

Stagiar
Opple Lighting
Maart 2018 - Augustus 2018
Best
Het opstellen van een kwaliteitshandboek en kwaliteitssysteem (stage)

Ik heb een half jaar stage gelopen bij Opple Lighting B.V. Het doel van mijn onderzoek was om een kwaliteitshandboek op te stellen voor OPPLE. In een kwaliteitshandboek wordt vastgesteld hoe de werkwijze van activiteiten, processen, procedures en diensten eruit ziet binnen een organisatie, wie is verantwoordelijk voor wat en welke bevoegdheden hebben ze. In het kwaliteitshandboek staat vermeld hoe het kwaliteitssysteem in elkaar zit. Voor de implementatie van het kwaliteitssysteem had ik een bijbehorende implementatieplan uitgeschreven.

Project
TEAM Fast
Februari 2017 - Mei 2017
Eindhoven
Voor een praktijkproject voor school heeft Team FAST aan ons (project groep) gevraagd of wij wilden gaan onderzoeken hoe Team FAST zich het beste op de markt kon gaan positioneren. Team FAST is een studenten team dat een systeem heeft uitgevonden dat mierenzuur kan omzetten in energie. Het grootste probleem bij Team FAST was dat ze nauwelijks bekend waren bij het algemene publiek. In het adviesrapport hebben we een concreet advies beschreven hoe de naamsbekendheid van Team FAST volgens ons vergroot kon worden. Voor het onderzoek en de analyse is er gebruik gemaakt van verschillende (marketing) tools en modellen zoals: het OCAI model, marketingmix, Abell Model, positioneringstheorie, SWOT analyse, Customer journey etc.

Vooropleidingen

Er zijn nog geen vooropleidingen toegevoegd.

Kennis, vaardigheden, eigenschappen

Kennis

Er is nog geen kennis toegevoegd.

Vaardigheden

Er zijn nog geen vaardigheden toegevoegd.

Karaktereigenschappen

Er zijn nog geen karaktereigenschappen toegevoegd.

Talen

Er zijn nog geen vooropleidingen toegevoegd.

Nevenactiviteiten

Organiseren van evenementen bij studentenvereniging SIB te Amsterdam.

Laatste login: 9 Maart 2020 14:13